abstinenční nikotinový syndrom

Pojmem abstinenční nikotinový syndrom se označuje soubor příznaků, které se projevují např. neovladatelnou, nutkavou touhou po nikotinu (cigaretě), podrážděností, zlostí, depresí nebo skleslostí, třesem končetin, neschopností koncentrace, neklidem, netrpělivostí, bolestí hlavy, bušením srdce, nevolností, nespavostí, neschopností odpočívat, zvýšenou chutí k jídlu, nebo přibíráním na váze.

Vzniká zpravidla po jedné až dvou hodinách od poslední cigarety a je doprovázen i obtížemi zažívacích orgánů, poklesem srdečního tepu a krevního tlaku, změnami v elektrických potenciálech mozku, poruchami spánku a zhoršením představivosti.

Tyto příznaky jsou projevem nemoci, projevem nedostatku drogy, na kterou si organismus za dobu užívání navykl. Toto je důvod, proč Světová zdravotnická organizace (WHO) hodnotí kouření tabáku jako nemoc, která má svou diagnostickou značku. Je definováno jako „duševní porucha a porucha chování při užívání tabáku„. Diagnóza F17.2 vyjadřuje závislost na tabáku a diagnóza F17.3 stav odvykání. Příznaky při abstinenci kouření jsou tedy příznaky nemoci. Kuřák je nucen kouřit, aby se jim vyhnul. Toto nutkavé chování je pro něho příkazem učinit a konat něco proti své vůli, proti svému přesvědčení. Více jak 60 % kuřáků touží, a má pro to i dobré důvody, kouření zanechat. Kouření začíná pro ně být nepříjemností, bojí se zdravotních problémů, je pro ně finančně nákladné, je odmítáno členy rodiny nebo spolupracovníky. I to dokazuje, že většina kuřáků jedná proti své vůli a proti svému přesvědčení. [1]

Abstinenční nikotinový syndrom a jeho symptomy

Závažnost abstinenčních příznaků je individuální. Doba jejich nejintenzivnějšího trvání je nejčastěji v rozmezí tří až čtyř týdnů, přičemž nejkritičtější jsou právě první dny. Následující tabulka obsahuje přehled nejčastějších symptomů, dobu jejich trvání, a údaj o počtu osob, které jsou těmito symptomy postiženy.

Symptom

Doba trvání

Podíl odvykajících

Agresivita a podrážděnost

Méně než 4 týdny

50%

Deprese

Méně než 4 týdny

60%

Nervozita

Méně než 4 týdny

60%

Zhoršená koncentrace

Méně než 2 týdny

60%

Zvýšená chuť k jídlu

Více než 10 týdnů

70%

Slabé bolesti hlavy

Méně než 48 hodin

10%

Poruchy spánku

Méně než 1 týden

25%

Nutkavá touha po cigaretě

Více než 2 týdny

70%

Abstinenční nikotinový syndrom a jeho nejčastější symptomy [2]

Překonat abstinenční nikotinový syndrom je mimořádně obtížné a kolem 95% kuřáků, kteří se rozhodnou své závislosti zbavit bez pomoci odborníků, svůj boj prohraje. Svou roli hraje bezpochyby i fakt, že situaci podcenili a do boje šli zcela nepřipraveni. Většina z nich netuší, že při odvykání kouření abstinenční příznaky mohou trvat až 10 týdnů, a nejsou připraveni jim čelit.

Reference

  1. Drogy. Nikotin [online]. Yahoo! GeoCities. [cit. 2009-03-11]. Již není dostupné online
  2. Essential Information 11: Stopping smoking: the benefits and aids to quitting [online]. Action on Smoking and Health (ASH). 2014-09-10 [cit. 2014-09-10]. Dostupné online
Zaujalo vás to? Podělte se s přáteli...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *

Vložit komentář