Ačkoliv je kouření legální, je nikotin mimořádně návykovou drogou. Je dokonce návykovější než heroin. Jde o rostlinný alkaloid, který je obsažen v tabáku a působí na mozek a nervovou soustavu. Jeho přítomnost v krvi vyvolává dlouhou řadu chemických reakcí, které po určité době konzumace způsobí vznik závislosti.

Je důležité si uvědomit, že závislost na nikotinu je, podobně jako např. závislost na alkoholu, doživotní. Biorezonance je schopna tuto závislost „uspat“, ale stačí jediná cigareta vykouřená kdykoli v budoucnu, a závislost se v drtivé většině případů okamžitě „probudí“, a vrací se v původním rozsahu.

I když to tak na první pohled nevypadá, přestat kouřit je především významná změna životního stylu. Jediným východiskem je akceptovat stoprocentní a doživotní abstinenci. V tomto slova smyslu jsou všichni, kteří přestali kouřit, „abstinujícími kuřáky“, nikoliv „nekuřáky“.

Biorezonance je technika, která umožňuje měřit a analyzovat kvalitu vlastních frekvencí biopole, a následně ovlivnit chování organizmu externě vytvořeným elektromagnetickým polem s cílem podpořit jeho autoreparační schopnosti.

Biorezonance vás zbaví fyzické roviny závislosti na nikotinu. Nicméně překonání letitých zvyků a rituálů zůstane vašich rukách. Nikdo nemůže přestat kouřit proti své vůli. Biorezonance vám může pomoci vyřešit problém, pokud máte sami zájem ho řešit. Nemůže ho ale vyřešit za vás.

Biorezonance eliminuje vznik nikotinového hladu (nezvladatelná chuť na cigaretu), a tím je odblokována fyzická závislost na cigaretách (nenastanou abstinenční příznaky). Jedním z pozitivních důsledků biorezonance je, že současně eliminuje vliv pasivního kouření. Vdechování cigaretového kouře v přítomnosti kuřáků pak už nevyvolává fyzickou chuť na cigaretu.

Biorezonance je vhodná pro každého kuřáka bez ohledu na věk a množství vykouřených cigaret. Chuť na nikotin mizí ihned po zákroku, nebo do několika hodin po jeho skončení. Fyzická nutnost kouřit se druhý den ráno většinou již nedostavuje.

Biorezonanci nedoporučujeme (případná rizika je nutno konzultovat individuálně) pouze těhotným ženám. Bez obav jí ale mohou absolvovat kojící matky. Jako jedna z mála metod pro odvykání kouření nemá biorezonance vedlejší účinky, které by mohly negativně ovlivňovat matku nebo dítě.

Pokud máte aplikován kardiostimulátor, oznamte prosím tuto skutečnost před zákrokem terapeutovi.

V případě, že užíváte inzulín, je vhodná konzultace s ošetřujícím lékařem, že u vás nehrozí riziko hypoglykémie. V každém případě se ihned po zákroku začne tělo zbavovat zátěžových látek (detoxikace), a to může ve svém důsledku způsobit poměrně rychlou změnu hladiny krevního cukru. Na tuto eventualitu je dobré se připravit. Vezměte si proto pro všechny případy např. sušené ovoce, jako datle, fíky, rozinky, z čerstvého ovoce můžeme doporučit banán nebo hroznové víno, svůj účel splní i hruška. Výborným zdrojem rychlých cukrů je také ovocný džus nebo med. Dobrou službu poskytne i hroznový cukr, který se prodává v ruličce v lékárnách a tím pádem ho můžete mít neustále při sobě.

Pokud jste se rozhodli biorezonanci postoupit, je vždy nutné se nejprve objednat. Celková délka pobytu na terapii se nejčastěji pohybuje mezi 60 až 120 minutami, a naši terapeuti jsou velmi vytížení. Mohlo by se snadno stát, že v den vaší návštěvy bude kapacita pracoviště vytížena na 100%, a cestu byste vážili zbytečně.

Před absolvováním biorezonance není třeba žádné speciální přípravy. Je nutné vyvarovat se 6 hodin před a po zákroku alkoholickým nápojům, a rovněž nedoporučujeme po tuto dobu pít kávu, černý čaj nebo jiný přípravek s obsahem kofeinu. Pozor také na energetické nápoje nebo analgetika. Rovněž antidepresiva mohou účinek biorezonance snížit, takže, je-li to možné, omezte po nezbytnou dobu jejich užívání. Postup při omezování léků v každém případě nejprve konzultujte se svým lékařem.

Po vstupu na pracoviště bude nutné nejprve odložit předměty, které by mohly celkový efekt terapie snižovat. Jde zejména o předměty tvořící uzavřené kovové smyčky (např. řetízky, náramky, prsteny…), předměty, které jsou samy zdrojem elektromagnetického vlnění (mobilní telefony, klíče od automobilu s dálkovým ovládáním od centrálního zamykání…), a objemnější kovové předměty (např. svazek klíčů, kapesní nůž, kapesní nářadí…) Pak vložíme váš nedopalek do vstupního pohárku biorezonančního přístroje. Vy se mezitím pohodlně usadíte a opřete se o modulační podložku. Dlaně položíte na deskové elektrody položené na loketních opěrkách a poslední elektrodu vám upevníme kolem hlavy. Ačkoliv může tento popis vypadat děsivě, nemusíte mít žádné obavy.

Elektrodami do vás nevstupuje žádný elektrický proud, ale je jimi snímáno a vyzařováno elektromagnetické vlnění. To není nic nepřirozeného, protože každý organizmus na Zeměkouli je elektromagnetickému vlnění vystaven 24 hodin denně. Jeho zdroje jsou umělé i přírodní. Patří mezi ně sluneční záření, váš mobilní telefon, rozsvícená žárovka, wifi sítě, zemský magnetizmus, zapnutá televize… Princip biorezonance je v tom, že váš organismus je vystaven vlnění přesně definovaných parametrů, které jsou odvozeny ze vzorků nikotinu, dehtu a dalších látek získaných z nedopalku vaší cigarety.

Spotřebu vykouřených cigaret před biorezonancí v žádném případě nesnižujte. Jen byste si zbytečně zvyšovali hladinu stresu. Kuřte jak potřebujete, a poslední cigaretu vykuřte pokud možno těsně před začátkem terapie, ale jen do poloviny. Nedopalek přineste s sebou, aby podle něj mohly být nastaveny parametry biorezonančního přístroje.

Z technického pohledu je nepodstatné, v jaké substanci je nikotin do vstupního pohárku přístroje vkládán. Pokud kouříte elektronickou cigaretu, přineste sebou v malé nádobce vzorek náplně (e-liquidu). Stačí pár kapek. Pokud kouříte elektronickou cigaretu i klasické cigarety, nic nezkazíte, když před zákrokem vykouříte klasickou cigaretu a s nedopalkem přinesete i vzorek e-liquidu.

V žádném případě nedoporučujeme používat po biorezonanci náplasti nebo žvýkačky s obsahem nikotinu! Rovněž léky obsahující nikotin budou působit kontraproduktivně, a mohou vést ke znovuobnovení závislosti. Určitě také nezkoušejte účinnost metody tím, že si jednu cigaretu „pokusně“ zapálíte.

Během detoxikace se mohou přechodně dostavit některé vedlejší reakce, jako je například kovová chuť v ústech, sucho v puse, ospalost, mírné podráždění nebo bolest hlavy. To vše jsou přirozené reakce na probíhající detoxikaci organizmu (vylučování zátěžových látek). Proto je důležité, abyste tento proces podpořili zvýšeným přísunem neperlivých tekutin bez obsahu cukru. Doporučujeme, abyste po dobu 72 hodin od zákroku pili minimálně o 1,5 litru více tekutin, než je běžné doporučené množství pro vaši hmotnost. Běžné doporučené množství pro svoji osobu stanovíte tak, že svoji aktuální hmotnost vynásobíte třemi, výsledek vydělíte stem a připočtete k němu 0,5 litru.

V každém případě je nutné akceptovat skutečnost, že biorezonancí lze potlačit fyzickou rovinu závislosti na cigaretách, ale ne psychické návyky. Proto je k úspěšnému překonání závislosti nutná i určitá míra sebekázně. Z tohoto důvodu umožňujeme rozšířit základní antinikotinovou terapii o antistresový program a elektropunkturu ucha. Tím lze pozitivně ovlivnit psychiku a překonání zažitých rituálů je snadnější.

Biorezonanční terapie způsobí, že dojde k eliminaci fyzické závislost na nikotinu. Dokud se nikotin do těla nějakým způsobem znovu nedostane, efekt terapie trvá. Podobně jako u alkoholu, je ale závislost na nikotinu doživotní. K jejímu probuzení často stačí jediné potáhnutí z cigarety nebo doutníku i po několikaleté pauze. Návrat ke kuřáckým zvykům není tedy způsoben „vyprcháním“ efektu biorezonance, ale probuzením „spící“ závislosti na nikotinu v důsledku vlastní nedisciplinovanosti.

Biorezonance je naprosto bezbolestná, a nemá žádné negativní nebo vedlejší účinky. První krok je diagnostický, kdy počítač za pomoci speciálního elektronického filtru sestaví tzv. elektromagnetický frekvenční obraz. Pak je možné rozlišit zdravé signály organizmu od patologických. Druhý krok je terapeutický. Ten spočívá v tom, že patologické signály jsou v přístroji invertovány, tedy ve fyzikálním slova smyslu obráceny, a vráceny zpět do těla. Tam se sečtou s původním vzorkem, čímž ho vyruší. Organizmus není nikdy vystaven žádnému druhu elektrického proudu. Po celou dobu terapie zůstává klient sedět v křesle, nebo leží na lůžku.

Biorezonančních přístrojů je řada, ale na našich pracovištích jsou používány výhradně přístroje BICOM Optima, které jsou certifikované pro použití ve zdravotnictví, a ve většině případů je využívají ve své každodenní praxi lékaři. Výrobcem přístrojů je Německá firma Regumed, rovněž výroba probíhá v Německu podle nejpřísnějších standardů.

V průběhu biorezonance je na speciální čip nahrána informace o charakteristice elektromagnetického vlnění, kterému byl váš organizmus vystaven. Tento čip si pak můžete v případě potřeby sami nalepit na 6 krční obratel, hrudní kost nebo do podbřišku (dva prsty pod pupek). Tím můžete celkový účinek biorezonance podpořit. Pokud čip nepoužijete, protože nekouření zvládáte bez větších potíží, vůbec nic se neděje. Životnost čipu je cca 4 týdny, a to bez ohledu jestli je nebo není nalepen.

Pokud je to nutné, lze biorezonanci absolvovat opakovaně, nejlépe v rozmezí sedmi až deseti dnů od prvního zákroku. V případě, že je opakování terapie provedeno do 30 dnů od prvního termínu, hradí klient pouze náklady na nový čip a režijní spoluúčast v celkové výši 500 Kč.

V tomto smyslu neexistuje žádné omezení. Biorezonanci můžete absolvovat tolikrát, kolikrát uznáte za vhodné nebo kolikrát je potřeba. Chroničtí pacienti s poruchami imunity nebo pacienti podstupující regeneraci po operaci či úrazu běžně absolvují desítky zákroků.

V některých zemích, např. ve Švýcarsku nebo v Německu, jsou některými zdravotními pojišťovnami biorezonanční terapie hrazeny. Německé pojišťovny její výsledky uznávají na základě výsledků klasifikovaných jako Evidence-based Medicine (EBM, medicína založená na důkazech), Švýcarské zase na základě přání občanů vyjádřeného roku 2009 v referendu.

V České republice žádná zdravotní pojišťovna biorezonanční terapie nehradí. Některé pojišťovny jsou ale schopny proplatit náklady na terapii v rámci individuálních programů na podporu prevence. Ze stejných fondů přispívají pojišťovny např. na nákup vitamínů nebo vstupenek do bazénu. Konkrétní podmínky pro čerpání finančního příspěvku je nutné konzultovat s příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Nenašli jste, co hledáte?

Napište nám

Zaujalo vás to? Podělte se s přáteli...