champix

Medicína vnímá kouření jako nemoc. V současné mezinárodní klasifikaci nemocí WHO je kouření zařazeno pod číslem diagnózy F17. Konkrétně jde o „poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku“. Společenská poptávka žádá, aby v lékárně existoval na každou nemoc lék. Ten proti kouření (i když správnější by bylo lék proti abstinenčním příznakům) se jmenuje Champix (čti šampix). Aby nebylo absurdního divadla kolem boje proti kouření málo, rozhodla se Vláda ČR organizovat od září 2016 za peníze daňových poplatníků časově neohraničenou marketingovou kampaň pro výrobce léku Champix, kterým je společnost Pfizer.

Na nových krabičkách cigaret, které jsou od září 2016 distribuovány obchodníkům, je povinně uváděn odkaz na webové stránky www.koureni-zabiji.cz, a telefonní číslo 800 35 00 00, což je Národní linka pro odvykání kouření. Vláda tím de-facto začala směřovat zákazníky do sítě prodejců Champixu, čímž zcela nepokrytě začala diskriminovat ostatní metody odvykání kouření. V té době většina lékařů svým pacientům na odvykání kouření nic jiného než Champix nedoporučila, protože šlo o Ministerstvem zdravotnictví schválený a podporovaný lege artis postup.

Peníze až na prvním místě

Obchodníci Pfizeru si mohli gratulovat, protože odvedli vynikající práci. A úředník, který se pod takovou zvrácenost podepsal, by měl v normálně fungující společnosti skončit za katrem. Přímo se nabízí otázka, proč stát nepodporuje identickým způsobem také prodej jiných společensky prospěšných produktů? Existuje studie, podle které nesprávná strava škodí víc než kouření. Podle jiné studie tělu škodí dlouhé sezení víc než kouření. Proč stát podobným nezvýhodňuje např. biopotraviny, výživové a adietetické doplňky, nebo lázeňské pobyty? Vždyť až 90% dlouhodobých onemocnění je spojeno se špatným stravováním a celkově nezdravým životním stylem, a kouření je jenom jedním z mnoha rizikových faktorů. Odpověď se nabízí sama. Protože by skupinka vyvolených, co v tom umějí chodit, přišla o prebendy, které jim z boje proti kouření plynou. A daňový poplatník jim je se skřípěním zubů do posledního haléře zaplatí, protože nemá žádnou jinou možnost. Na protidrogovou politiku vydává stát kolem 5 milionů korun denně (cca 1,7 miliardy ročně), a ukousnout si z takového koláče už stojí za trošku papírování.

Přestože vznikly za nemalé peníze z Úřadu vlády další webové stránky, je financován provoz bezplatné telefonní linky, jsou hrazeny platy vyškolených konzultantů, bylo zveřejněno velké množství placených PR článků a distribuovány propagační tiskoviny do škol a nemocnic, výsledek se opět jaksi nedostavil. Na telefonní číslo Národní linky pro odvykání kouření volal v roce 2017 zhruba jeden zájemce denně, a dlouhodobě se počet kuřáků ve společnosti nijak nezměnil. Do projektu se nalily další miliony, a v roce 2018 už zavolali denně zhruba 2 zájemci. Podle slov MuDr. Evy Králíkové nedosáhl v roce 2021 počet intenzivně léčených kuřáků ani sedmi stovek. Každý normální ekonom by takový projekt už dávno ukončil.

Motivace státního úředníka ale musí být obrovská, protože i to je veřejnosti prezentováno jako úspěch. Jsme bohatá společnost, když můžeme financovat takové projekty. [1]

Champix a účinnost

O účinnosti léku se zpravidla moc nehovoří, ale pokud se tato informace v určitém kontextu někde přeci jen objeví, je formulována zhruba takto: „Ti kdo užívali Champix 6 měsíců, dosáhli až 43,6 % abstinence po jednom roce sledování.“

Champix a cena

I když je Champix lékem na předpis, a vláda ČR vede proti kouření spravedlivý boj, nemají ho pojišťovny zařazen v seznamu hrazených léků, a pacienti si ho v lékárnách museli kupovat za plnou cenu. Některé pojišťovny na jeho nákup sice přispívaly, ale většinou šlo o směšné částky, protože Champix nestojí zrovna malé peníze. Doporučená doba užívání je 12 týdnů a i v případě, že pacient skutečně přestal po 12 týdnech léčby kouřit, může lékař doporučit dodatečnou léčbu na dalších 12 týdnů. Celková doba užívání tak může prodloužit až na 24 týdnů, což je bezmála 6 měsíců.

V lékárně, která je naší kanceláři geograficky nejblíž, stálo jedno balení Champixu se 14 tabletami 0,5 mg 1.477 Kč. Balení s 56 tabletami 1 mg je za 2.900 Kč. Pokud užíval pacient lék podle rozpisu 12 týdnů, zaplatil celkem za léčbu kolem 10.000 Kč. Při pokračování dalších 12 týdnů tedy zaplatil dalších cca 10.000 Kč. Po deseti letech mlžení tuto informaci veřejnosti konečně sdělila, i když poněkud oklikou, také největší tuzemská propagátorka Champixu a mediálně nejznámější bojovnice proti kouření, prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Kdyby myslela vláda svůj boj proti kouření vážně, udělala by ten nejjednodušší krok, který existuje. Významně by zvedla cenu cigaret. Vždyť v rámci EU máme čtvrté nejlevnější cigarety, a v počtu vykouřených cigaret na obyvatele jsme se v roce 2014 posunuli ze 12. na 11. místo ze 182 sledovaných zemí. V roce 2016 jsme poskočili dokonce na 7. místo. Při vysoké ceně by se snížila spotřeba cigaret, a postupně by se i zpomalil počet nově závislých kuřáků, protože by byly hůř dostupné pro mládež. Dvacet let trvající divadlo kolem schvalování/neschvalování protikuřáckého zákona ale vcelku jasně ukázalo, kde jsou priority politických stran i jednotlivých poslanců.

Champix a možné důsledky léčby

Lék byl výrobcem prezentován jako „první nenikotinový léčivý přípravek vyvinutý speciálně jako pomoc kuřákům při odvykání kouření.“ Na tuzemském trhu byl dostupný od 29.6.2006, a již v prosinci 2007 rozeslal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) následující zprávu: „Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá lékaře a pacienty ke zvýšené opatrnosti při používání léčivého přípravku Champix v souvislosti s případy sebevražedných myšlenek a pokusů, které byly primárně hlášeny u pacientů užívajících Champix v USA. Léčivý přípravek Champix obsahuje účinnou látku vareniklin a používá se ve formě tablet pro odvykání kouření u dospělých. Champix je registrován centralizovanou procedurou pro celou Evropu od roku 2006 a od té doby je dostupný i na trhu v České republice. V průběhu druhého pololetí roku 2007 byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedných pokusů u lidí užívajících Champix.“

Zkušenosti z USA

Studie, která byla zveřejněna americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) 21. května 2008, zkoumala 6 363 hlášení nežádoucích účinků Champixu (vareniklin), a zjistila, že ve 3 063 případech (téměř 50%) došlo k vážným poraněním. 78 případů skončilo smrtí. Závěr FDA? Doporučujeme, aby pacienti a lékaři byli opatrní při užívání vareniklinu a aby zvážili použití alternativních postupů při odvykání kouření.“
Tato studie ale těsně před koncem roku 2017 z původní adresy www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm124818.htm v tichosti mizela, a od té doby je na stránkách FDA nedohledatelná. Klíčové informace z této zprávy jsou ale k dispozici na jiných místech internetu, např. na portálu WhyQuit.com.

Zkušenosti z Austrálie

O tom, že Champix umí napáchat víc škody než užitku, informovala v roce 2010 také Australská komise pro kontrolu léčiv. Ve svém textu uvádí, „že za posledních 30 měsíců v Austrálii spáchalo sebevraždu 15 lidí, kteří na odvykání kouření užívali lék Champix. Dalších 691 pacientů z celkového počtu 1025 sledovaných (67%), kterým lékaři lék předepsali, popisovalo stavy úzkosti a depresí. Z toho 206 pacientů vypovědělo, že o sebevraždě vážně přemýšlelo“.

Výrobci se úspěšně dařilo tyto poznatky bagatelizovat, a počty obětí narůstaly. „Jsem skálopevně přesvědčen, že můj otec a moje rodina se stali oběťmi vzácných, ale závažných nežádoucích reakcí spojených s přípravkem Champix, díky kterým si můj otec vzal život během toho, co se u něj vyskytla velká „psychotická událost.“ Pil v kombinaci s užíváním přípravku Champix, což ve výsledku vedlo k tomu, že se oběsil v zahradní boudě,“ uvedl na svých webových stránkách s příznačným názvem „Champix Ruined My Life“ (champixruinedmylife.com) syn jednoho z postižených. Od června 2023 jsou ale tyto webové stránky nedostupné.

Proč není Champix k dispozici

Champix byl z oběhu v EU stažen v červenci 2021. V oficiálním zdůvodnění je uvedeno, že jde o preventivní krok, jehož příčinou je nitrosaminová nečistota u některých šarží léku. Pomiňme nyní, že dohledání lékáren, do kterých byly znečištěné šarže zavezeny, by mělo být otázkou několika desítek minut, a ke stažení všech existujících balení není žádný věcný důvod. Podivné je, že do dnešního dne nebyla výroba obnovena, a nikdo nedokáže říct, jestli se tak někdy stane, a proč náprava tak triviálního problému trvá roky. Speciálně u léku, který je podle tvrzení výrobce mimořádně úspěšný jak komerčně, tak medicínsky. Nabízí se myšlenka, jestli výrobní problémy nebyly uměle vytvořeným zdůvodněním, které posloužilo jako zástěrka pro tiché opuštění trhu, jelikož další bagatelizace vedlejších účinků už nebyla možná.

Champix a těhotenství

Příbalový leták říká: „Neužívejte přípravek CHAMPIX v těhotenství. Pokud plánujete otěhotnět, sdělte to svému lékaři. Máte-li v úmyslu zahájit léčbu přípravkem CHAMPIX, měla by být Vaše léčba naplánována tak, aby byla ukončena před otěhotněním.“

Champix a kojení

„Přestože to nebylo zkoumáno, přípravek CHAMPIX se může vylučovat do mateřského mléka. Měla byste se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek CHAMPIX užívat.“

Champix a řízení dopravních prostředků

„Přípravek CHAMPIX může vyvolat závrať a ospalost. Neměl/a byste řídit, ovládat složitá zařízení nebo se věnovat jiným potenciálně nebezpečným činnostem, dokud si neověříte, že tento přípravek neovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti provádět.“

Příbalová informace: informace pro uživatele

Na základě negativních reakcí pacientů upravil výrobce informace o možných nežádoucích účincích na příbalovém letáku. Zatím co u většiny léků má příbalový leták jen několik nezbytných odstavců, nabobtnal příbalový leták Champixu na 22 stran. Na většině z nich je spotřebitel ujišťován, že je lék zcela bezpečný, a jeho vedlejší účinky jsou statisticky naprosto nevýznamné. Oficiální text příbalové informace je k dispozici na stránkách Evropské lékové agentury EMA.

Vedlejší účinky

Aktuálně jsou zde uvedeny: „bolest hlavy, potíže se spánkem, neobvyklé sny, nevolnost, zvýšená chuť k jídlu, změny chuti, sucho v ústech, ospalost, únava, závratě, zvracení, zácpa, průjem, pocit plnosti, nepříjemný pocit v žaludku, trávicí potíže, plynatost, infekce hrudníku, tíseň nebo bolest na hrudi, zánět dutin, horečka, pocit chladu, pocit slabosti nebo nemoci, virová infekce, dušnost, kašel, chrapot, bolest a podráždění v krku, překrvení dutin, sekrece z nosu, chrápání, ztráta chuti k jídlu, pocit žízně, zvýšení hmotnosti, pocity paniky, potíže s přemýšlením, změny nálad, třes, problémy s koordinací, obtížná řeč, snížení citlivosti na dotyk, zvýšení svalového napětí, neklid, poruchy srdečního rytmu zvýšený krevní tlak, zrychlená srdeční činnost, poruchy vidění, změny barvy očních bulbů, bolesti očí, rozšíření zornic, krátkozrakost, přecitlivělost očí na světlo, vodnaté oči, zvonění v uších, zvracení s příměsí krve, podráždění žaludku a pálení žáhy, bolesti břicha, nepravidelná stolice, červená krev ve stolici, říhání, vředy v ústech, bolest dásní, povleklý jazyk, kožní vyrážka, cysty, plísňové infekce, zarudnutí kůže, svědění, akné, zvýšené pocení, bolesti hrudní stěny a žeber, ztuhlost kloubů, svalové křeče, glukóza (cukr) v moči, zvýšené množství moči a častější močení, zvýšené menstruační krvácení, poševní výtok, změny sexuální touhy nebo funkce“.

„U pacientů podstupujících odvykací léčbu kouření za pomoci přípravku Champix byly hlášeny případy infarktu myokardu, deprese, sebevražedné myšlenky a reakce z přecitlivělosti (jako je otok obličeje nebo jazyka). Pokud se u Vás během užívání přípravku Champix objeví vzrušenost, depresivní nálada, změny v chování nebo sebevražedné myšlenky, ukončete léčbu a ihned kontaktujte svého lékaře“.

Champix je bezpečný, tvrdí studie

I přes velkorysou marketingovou a obchodní podporu neplnily prodeje Champixu očekávání výrobce, a proto bylo jen otázkou času, kdy se objeví studie o jeho naprosté bezpečnosti, která by obavy trhu rozptýlila. Zveřejněna byla v dubnu 2016. Na vzorku 8144 pacientů ze 16 zemí „nebylo prokázáno významné zvýšení neuropsychiatrických nežádoucích účinků“. Asi nikoho nepřekvapí, že tato studie byla financována společností Pfizer, která je výrobcem Champixu (vareniklin) a společností GlaxoSmithKline, výrobcem Zybanu (bupropion). Je jen velká škoda, si část uživatelů Champixu tento povzbudivý závěr už nikdy nepřečte.

Příjmy společnosti Pfizer z vareniklinu

Na základě výsledků výše uvedené studie Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) – hlavní evropský regulační orgán pro léky – zrušila varování o možných sebevražedných rizicích plynoucích z užívání vareniklinu.

Rozhodně není sporu, že Champix některým lidem při odvykání kouření pomohl. Ale je určitě dobré vědět, že jeho užívání není bez rizika, a jde o poměrně dlouhou a značně nákladnou léčbu. Navíc je jeho nasazení u některých typů kuřáků zcela vyloučené.

Reference

 1. Česko oslavilo Mezinárodní nekuřácký den novou osvětovou kampaní [online]. Praha: www.lidovky.cz, 2017. [cit. 2017-11-21]. Dostupné online.
 2. Yarnell Amanda. Design Of An Antismoking Pill [online]. Chemical & Engineering News, American Chemical Society, 2005-06-31 [cit. 2018-06-06]. ISSN 0009-2347. Dostupné online.
 3. Neil M. Davies 1, Kyla H. Thomas. The Food and Drug Administration and varenicline: should risk communication be improved? [online]. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, 2016-10-18 [cit. 2019-04-17]. Dostupné online.
Zaujalo vás to? Podělte se s přáteli...

46 komentářů

 1. nekouřím už 15 let a to díky tomuto sajrajtu který má spoustu vedlejších účinků.. kouřil jsem 50 denně a bez cigarety bych zabil.. doporučuji pouze lidem kteří chtějí přestat a neví jak.. tohle fakt pomůže protože zmizí absťáky a cigareta chutná naprosto bez požitku jak slenice vody.

 2. Champix už nikdy nechci vidět!!!!!všechny vedlejší účinky jsem měl a můžu vám říct že to není žádná sranda!!!divím se že ten Champix ne zakazou….chci se zeptat jestli taky někdo měl vedlejší účinky a kdy zmizely děkuji

  • Užívala jsem ho dost dlouho a bez jakýchkoliv vedlejsich účinků. Je to jako s očkováním na covid. Statisticky přínos je vyšší, než možná rizika 🙂

 3. Zdravím, chci se s vámi podělit o moje zkušenosti s champixem. Po 9-ti dnech jsem přestala kouřit, nechutnalo mi to, zvedal se mi žaludek při kouření a zároveň jsem měla strach přestat. Neuměla jsem si život bez cigaret představit. Vykourila jsem cca 1.5 krabičky denně. S champixem jsem přestala kouřit a byla jsem úplně v pohodě co se týče abstaku. U mě vedlejší účinky byly nevolnost, pocit na zvracení, zácpa a agresivita. Všimla jsem si na sobě, že jsem začala řvát pro každou blbost, ale zvladnout se to da, jen si to uvědomit.
  Drzim palce. Jsem šťastná, že nekouřím, splnl se mi muj sen

  • Ahoj, je mi 53 let a kouřil jsem od 16 let do 47 let, nejprve sparty, posléze startky, pak máčka a nakonec ty nejsilnější cigárka – lakiny bez parfémů atp. několikrát jsem se snažil přestat. Pokaždé jsem znovu začal. Až z champixem jsem opravdu přestal, za 10 dní. Měl jsem celkem dvě balení, 50mg a 100 mg. Prvních 10 dní jsem bral ráno a večer padesátku a zároveň kouřil, 11 den jsem začal dvakrát denně stovku. Pak jsem si naplánovaný 10-tý den přestal kouřit. Asi po 18 hodinách, když jsem byl na metalové zábavě, a na plech, jsem dostal šílenou chuť na čouda, dal jsem si od ženy nějaké máčko. Nic tak odpornýho jsem snad v hubě nikdy neměl. Nedotáh jsem ho ani do půlky. Od té doby nekouřím. Tabletky jsem ani nedobral. Neměl jsem žádný stresy, ani chuť na cígo u kafe, nebo u pivka. Prostě bomba. Dokonce jsem neměl ani žádný stresy. Prostě paráda. Doporučil jsem to spoustě lidem, ale většinou nebyli ochotný dát 2400 za dvě dávky na měsíc, přitom já vyhulil za měsíc tak za 3,5 tausnu. Nebo nechtěli opravdu přestat. To se fakt musí chtít. A ještě něco, nevadí mi, jako jiným nekuřákům, že mi někdo hulí pod nos. Dokonce když manželka tahá spařenej tabák, tak mi to příjemně voní. Dáváme si vínko, pivko i občas nějakou brďolu a nemám fakt na čouda chuť.

 4. Pred 3 roky jsem si nehcal champix napsat jako neuspesny prestavac koureni. Ano, taky jsem cetl se mozne na netu o tom co se mi bude dit, ale rekl jsem si, ze to co se mi diky koureni deje je mnohem horsi. Kouril jsem 20 let 20 denne a koureni jsem si vychutnaval. Startovaci baleni, 3 dny jsem jeste kouril ale vdechnuti koure neudelalo vubec nic, zkratka nebyl tam ten raus co nikotin dela. 4 den jsem krabku s cigarama zahodil a celkove sem champis bral 6 tydnu.

  Jedinne co se mi delo byly velmi zive sny, ktere, verte mi, si muzete uzivat, pokud budete jenom trochu chtit. Taky jsem cca mesic spal mozna 3-4 hodiny denne. Staci na sobe vice pracovat a ne se jenom pozorovat a pri kazdym pichnuti nekde v brise letet na internet a zkoumat co se vam deje. Nez jsem si vzal prasek, tak jsem neco snedl, jak se to doporucuje, aby nedochazelo k podrazdeni zaludku. Abstak jsem nemel, sam jsem se burcoval k tomu, ze delam neco supe pro sebe a jak jsem zjistil pozdeji, predevsim pro sve okoli. S nicim dalsim jsem potize nemel ale verim, ze rada lidi to nesnasi tak v pohode. Dovoluji si nicmene tvrdit, ze vetsina negatvinich zkusenosti zde popsanych je zkratka diky psychicke vymeklosti onech lidi, kteri si mysli, ze pod desitkach let koureni se vsechno jako zazrakem spravi po par pilulkach. Asi nechapou jak totalne otravene jejich telo je, ze ten hnus z cigar doputuje do naprosto vsech casti tela a je defacto soucasti tech lidi. A pokud se nekdo malem zhroutil po prvnim prasku, jako vyse zmineny Jozef, zeptejete se ho na jeho zivotospravu celkovou.

  Zkuste to, stoji to za to. Boze jak kuraci strasne smrdej, vsude vajgly, kourit budou vasim detem pod nos, lidem do bytu a budou rvat ze na to maj pravo. To jsem delal tez, aniz bych si to uvedomoval. Ted to nedelam a stoji to za to.

  P.S. cca 10x jsem ochutnal tabak za 3 roky nekoureni, tak jeden dva sluky, pochvalil jsem to, a rekl jsem Ach jo, krasa, ale nene, uz nechci.

 5. Měsíc užívání. Doktorka Tomášková z protikuřácké poradny v Brně -Bohunicích mě řekla:klidně si kuřte, ono vás to přejde. A měla úplnou pravdu-po cca 10 dnech užívání jsem na cigáro jaksi neměl chuť. Bral jsem Champix dál, ale ani ten startovací balíček jsem nakonec nedobral-měl jsem pocit že jsem pro nekuřáctví nic neudělal! A od té doby , po skoro 30 letech kdy jsem dal minimálně dvacku denně, po několika marných pokusech přestat, nekouřím, nemám ani náhodou chuť si zapálit, dokonce mě donedávna ani kouř nevadil-a mám dojem že to jaksi přišlo samo. Je to už víc než deset let a peníze, za který jsem Champix koupil, byly tou nejlepší investicí jakou jsem kdy udělal. A to nemluvím o zdravotních dopadech.Vedlejší účinky byly- občas nevolnost, prvních čtrnáct dnů. A motivace pro několik kolegů, kteří se divili, jak jsem dokázal tak najednou skoncovat s cigárama. A aby mě nasrali, zkusili to teda sami, a tak ušetřit za Champix. Věřte nevěřte, vím o dvou, kteří to fakt dokázali a ještě v roce 2016 nekouřili ! A zadarmo!
  No to mě teda nasrali… 🙂 Ale jistě by potěšili dr. Tomáškovou, že jedním vrzem vyléčila ne jednoho, ale hnedle tři-o jiných nevím-kuřáky. Mějte se príma!

 6. Jmenuji se Roman je my 64 let od 16 let kouřim teď kouřim 40 cigaret denně strašně kašlu špatně se my dýchá lecim se na psychiatrii pro občasné deprese chtěl bych přestat kouřit ale nemám vůli přestat kouřit PORADIS MY s pozdravem Roman

 7. Díky cháčku nekouřím dva roky. Prostě to šlo samo. Žádné vedlejší jen mírná chvilková bolest žaludku po užití léků, ale stačí se před tím najíst a hodně zapít vodou. Celý ten článek je zaměřen jednostranně a srovnání s užíváním kouře z cigarety je cigareta rozhodně skodlivější. Champix pomůže všem co budou chtít a hlavně těm, co už nevědí kudy kam.
  V článku jsou studie zahraniční a sami víme jak je svět a konkrétně Amerika hráblá. Česká studie neexistuje a věřte, že na Ch nikdo v republice ještě neumřel. Já užíval 6 měsíců s tím, že od druhého měsíce jen jeden denně (poloviční davka) a 6tej měsíc pomalu vysazovat po půlkách / čtvrtkách. Existuje také diskuze o tomto léku na Vitalion, kde jsou zkušenosti lidí už 10 let.

 8. Rozhodně kupovat v nemocničníchh lékárnách,cena dnes v Příbrami 1099kc jinak kolem 1700kc tedy za startovní balení

 9. Po patnáctileté závislosti, posledních pár let 20 cigaret + deně, jsem s měsíčním užíváním Champixu přestal. Z vedlejších účinku byla jediným (a to cca půl hodiny po užití léku) pravidelná cca 10 minutová žaludeční nevolnost. Změny nálady jsem u sebe nepozoroval. Se mnou přestala kouřit i přítelkyně. Tzn. psychacká vzájemná opora. Vedlejší účinky vnímala obdobně. To osobní zkušenost.

  „„že za posledních 30 měsíců v Austrálii spáchalo sebevraždu 15 lidí, kteří na odvykání kouření užívali lék Champix. Dalších 691 pacientů z celkového počtu 1025 sledovaných (67%), kterým lékaři lék předepsali, popisovalo stavy úzkosti a depresí. Z toho 206 pacientů vypovědělo, že o sebevraždě vážně přemýšlelo“.“

  K nabízené BIOREZONANCI – http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd&pismeno&vyraz=1189076097&heslo=Biorezonance

  Pro mě osobně uvedené informace ve spojení s nabízenou pseudopomocí na této strance jsou jen snahou zbavit se konkurence která funguje.

  Text je tendenční 15 lidí spáchaloi sebevraždu – víc se o nich nepíše, chybí kontext, abusus dalších látek (níže v příběhu uživání alkoholu v jaké míře???), komorbidita s jinými dg.

  „Výrobci se úspěšně daří tyto poznatky bagatelizovat, a počty obětí narůstají. “Jsem skálopevně přesvědčen, že můj otec a moje rodina se stali oběťmi vzácných, ale závažných nežádoucích reakcí spojených s přípravkem Champix, díky kterým si můj otec vzal život během toho, co se u něj vyskytla velká “psychotická událost.” Pil v kombinaci s užíváním přípravku Champix, což ve výsledku vedlo k tomu, že se oběsil v zahradní boudě,” uvádí na svých webových stránkách s příznačným názvem Champix Ruined My Life syn jednoho z postižených.“

  Je to vytržené, lék je na předpis, lékař by toto měl s pacientem konzultovat a edukovat ho o vedlejších účincích, měl by znát lékové interakce.

  • Děkujeme za váš názor, na který máte samozřejmě zcela jednoznačně nezpochybnitelné právo.

   Do diskuzí na našich stránkách z principu nezasahujeme, ale váš příspěvek mě přinutil výjimečně tuto praxi porušit.

   U každého údaje v článku je uveden odkaz na zdroj, takže detaily, které postrádáte, si můžete docela dobře dohledat. Cílem je informovat o možných rizicích při užívání léku, a rozsah textu je omezený s ohledem na čtivost. Nejde o vědeckou studii.

   Na rozdíl od samozvaných věrozvěstů ze spolku SYSIFOS jsme si jistí, že o některých skutečnostech toho ví fyzika i medicína žalostně málo. A na rozdíl od vás máme s biorezonancí roky osobních zkušeností. A mají ji i tisíce klientů, kteří nás navštívili na základě doporučení někoho ze svého okolí. Těžko by si příbuzní a kamarádi nezištně doporučovali službu, která nefunguje. Své služby poskytujeme navzdory hysterickému tlaku „oficiální“ medicíny, bez vazeb na veřejné rozpočty, a navzdory různým dezinformačním kampaním placených z bůhví jakých zdrojů.

   Jsme toho názoru, že většina lidí si sama dokáže dát dohromady kolik je jedna a jedna, pokud má k dispozici dostatek informací. V tom je internet (zatím ještě stále) nejdemokratičtějším prostorem, jaký kdy lidstvo vytvořilo.

   Proto byl odkaz na názory spolku SYSIFOS umístěn na náš web již před lety. Nemáme důvod skrývat, že se i ve vědeckých kruzích najdou jedinci, kteří jsou ochotni se zesměšnit kvůli pár minutám mediální slávy, a vlastní víru bez uzardění prohlásí za jedinou správnou a obecně platnou. Zatímco tito pánové vycházejí ze zcela mylných informací, za nás hovoří praxe. 70% klientů, kteří nás navštíví, přichází na základě doporučení osoby, které jsme pomohli. Zmiňovaný odkaz najdete v textu zde: https://www.exnico.cz/biorezonance-podvod/

   Pokud by vás téma ale téma biorezonance náhodou skutečně zajímalo, můžete se k dalším úvahám nechat inspirovat třeba zde: https://www.exnico.cz/biorezonance-pri-odvykani-koureni-ucinnost/

   Jeden z příkladů, jak lékařská loby zachází s fakty, a staví se k osvíceným kolegům, kteří přestali „držet basu“, je uveden zde: https://www.exnico.cz/praha-a-biorezonance/

   Jenom z konstruktivní a věcné diskuze se dozvíme kde nás bota tlačí, co nefunguje, a kde se můžeme zlepšit. Takže když o nás nebo o biorezonanci napíšete něco negativního, ale pravdivého, budeme za tuto informaci vděční. Jestli ale chcete šířit polopravdy nebo lži, najděte si prosím jiné fórum.

   • ..nevím, nevím. I já udělal stejnou zkušenost. Přestal jsem, po patnácti letech kouření a mnoha marných pokusů přestat kouřit pouze vůlí, jen díky potlačení abstinenčních příznaků Champixem. A i tak to byl těžký boj. Je to sice už 8 let, ale i tak se mi nezdá, že bych za ten lék tolik zaplatil. V roce 2011 to bylo tuším 2000Kč..

 10. Dobrý den,
  připadá mi to co zde čtu jako hnusná propaganda, která má zamezit kupování champixu. Debilní odpověď, že si na tom jen někdo mastí kapsu. Ano je to drahé a někdo na tom vydělá. Ale pomáhá to!!! Já díky tomuto přípravku nekouřím cca tři roky. Neměl jsem žádné abstinenční příznaky a pravda sem tam se mi chuť na cigarety objeví a to nemluvím o vůni která se objevuje když projdu hloučkem kuřáků. Ale to je vše. Funguje to a říkám, je to hlavně v hlavě. Nevěříš? Napiš mi a já ti pomůžu. Proč? Protože to dlužím jiným.

  • To se dost pletete pane kolego. Zkuste se příležitostně podívat do slovníku co znamená propaganda. Ten článek je dost podrobně ozdrojován a opírá se o fakta. Jako lékař působím řadu let ve Skotsku a vzpomínám si, že mě kdysi zaujal pořad BBC, který se věnoval stejnému tématu. Počet pokusů o sebevraždu nebo dokonaných sebevražd je vskutku zarážející. Pokud by vás to zajímalo, přepis zmiňovaného pořadu najdete tady: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/7748423.stm

 11. Po 2. měsíci užívání jsem snížil z 20 na 12 denně, po 3. měsíci na 7 denně a po 4. měsíci na 4 denně. To probíhalo přirozeně bez jakéhokoli přemáhání. Pak jsem si zapomněl koupit krabičku a druhý den jsem si řekl, teď a nebo nikdy. Pak jsem Champix ještě měsíc užíval a postupně snižoval dávku. Nyní nekouřím necelé tři měsíce, ale trpím jako zvíře. Chuť bývá obrovská, když vidím člověka s cigaretou, tak mu tiše závidím.
  Od zapálení cigarety mě odrazuje ztráta vynaloženého úsilí, ale především tento odstrašující negativní vzor:
  https://youtu.be/ac2ncCHpQ-I

 12. Po osmi dnech vysazuji. Sice nekouřím, ale také nespím, zdají se mi velmi podivné sny a pátý den se mi začalo dělat psychicky velmi špatně, včera jsem už jen probrečela – opravdu velká změna nálady…a musím potvrdit, také mě napadlo suic.. S psychiatrem jsme se domluvili na okamžitém ukončení léčby. Tady brousím a hledám odpověď, zda takto rychlé vysazení léčby může přinést ještě nějaké překvapení. Pevně doufám, že se chemie rychle srovná a bude to dobré. Jsem ráda,že nekouřím a snad i dál nebudu, protože tento zážitek s lékem je poněkud strašidelný. Je škoda, že něco, co umí opravdu pomoci, může i opravdu ublížit. Možná by výrobci měli výzkumu věnovat ještě nějakou dobu a ty NÚ zkusit odstranit.. Všem držím palce, kouření je hnus.

 13. Důvod proč kuřáci kouří je ten, že nikotin působí na mozkové receptory následkem čehož mozek začne vylučovat dopamin, který způsobí onen “pocit úlevy”. Champix tyto receptory zablokuje. Můžete tedy kouřit jak chcete a úleva se nekoná. Cigareta vám prostě přestane chutnat, protože vám nedodá “pocit úlevy”. Ovšem Champix vás NEZBAVÍ abstinenčních příznaků! Pouze způsobí, že je budete mít ať hulíte nebo ne. Zkoušel jsem – rozhodně nedoporučuji. Já přestal kouřit po infarktu. Můžu vás ujistit, že pokud v takové situaci přestanete kouřit a dostaví se jakékoliv abstinenční příznaky, vzpomínka na infarkt způsobí, že vás veškeré abstinenční příznaky přejdou velmi rychle.

  • Pane, bylo by rozumnější zaměřit se na Vaše pocity, nikoliv nám překládat tvrzení o fungování léku. Každý to totiž máme jinak a vy svými zaručenými informacemi jen negativně ovlivňujete misky vah nerozhodnutým, kteří by rádi přiskočili do odvykacího vlaku s relativně vysokým jízdným.
   Já se snažil přestat kouřit zhruba 25 let. Nikdy úspěšně. Mé abstinenční příznaky to vylučovaly. A to i v případě, že jsem úmyslně bez cigaret odjížděl do míst, kde se cigarety pořídit nedaly. Bohužel jen na pár dnů. Po návratu do civilizace mé kroky ihned a jednoznačně směřovaly pro cigarety, abych ulevil svýmu nemocnýmu mozku a nepřekonatelnýmu absťáku. To bylo v době, kdy jsem se zhruba rok vydržel mučit minimální spotřebou 7 cigaret denně. To znamenalo, že jsem neustále myslel na to, kdy už si zase budu moci dát. Rok jsem si neodpočinul. Pak jsem to vzdal. Do chvíle, kdy jsem objevil Champix. Ani s ním to nebylo na první pokus, trvalo mi to zhruba 3 měsíce, ale už to bylo víc o překonání návyků a potlačování chutí (dojedený guláš = cígo, vylezení na kopec = cígo, úspěch/neúspěch v práci = cígo…) na které jsem byl po většinu života zvyklý. ROZHODNĚ, jsem nemusel překonávat tu nesnesitelnou věc, která mě nutila téměř vraždit pro cigáro. Takže, v mém případě Champix JEDNOZNAČNĚ abstinenční příznaky potlačil a pomohl mi přestat kouřit. Bez Champixu, nebo podobného přípravku, bych to neměl šanci zvládnout. Vím o čem mluvím, jsem recidivista a odvykačku jsem si musel po několika letech zopakovat. Tak snad už nikdy!

 14. NEKOUŘÍM A JEN DÍKY CHAMPIXU!!! já kuřák 20 denně… první týden to ještě šlo mohl jsem kouřit druhý už jsem kouřil 10 za den a pět jsem z toho típnul v půlcem no a celkově po čtrnácti dnech od začátku jsem přestal úplně jak kouřit tak brát Champix a teď když pomyslím na cigáro jsem rád že nesmrdím jako popelník 608404 422 nejprve SMS cizí nezvedám…
  Já šťastný… žena šťastná .. takže jsme všichni šťastný

 15. Dnes mám za sebou osmý den a necítím žádné změny. Čtvrtý den mi bylo fakt zle (zimnice, horečka, pot, žaludek vzhůru nohama) ale další dny zase v pohodě. Tak trochu jsem doufala že mi bude první dva týdny blbě a na cígo nepomyslím 😀

 16. Dobral jsem startovací balíček a za pár dní mám dobranou i měsiční dávku.Nekouřím již přesně měsíc a nemám absolutně žádný absták.Nežádoucí učinky jsem nepocítil.Právě naopak.Připadá mi že jsem spíše takový veselejší 😀
  Za mě jednoznačně doporučuju.
  U nás ve Valmez stojí v lékárně v nemocnici startovací balíček okolo 1100kč a měsíční balíček 1mg 2100kč.Všude jinde je daleko dražší.Není to sice levné, ale utrati jsem víc za cigára.Takže super

 17. Právě jsem dobral startovací balení a s Chapixem jednou pro vždy končím. Za cenu skoro dva tisíce korun jsem získal:
  intenzivní bolesti hlavy
  potíže se spánkem
  každodenní nevolnost
  permamentní sucho v ústech
  celkovou slabost a otupělost
  zácpu
  nepříjemný pocit v žaludku
  pocit žízně
  zvýšení hmotnosti o 3 kg
  pocity paniky
  potíže s přemýšlením
  změny nálad
  neklid
  Výsledek? Místo 30 cigaret denně kouřím 20. Reakce lékařky? No to víte, musíte to přetrpět.
  Nemusím.

  • proboha lidi neblbněte kouřilo se vždy na ukor jídla, dětí i životní urovně, zdražovat ciga nemá význam dostane nás to chudoby, spíše léčení a pomoc zadarmo, je zajímavé, že narkomani dostávají jehly, léčbu a jiné zadarrmo proč?

  • Pokud jste se stal závislým na tvrdé droze nikotin, tak je jenom logické, že „musíte něco přetrpět“. Nikotin je sice legální droga, ale to nic nemění na faktu, že je to drodga tvrdá, silně a lehce návyková a smrtelně nebezpečná.
   Ten champix má nějaký příbalový leták, neboli návod k použit. Pakliže jste gramotný přečtěte si ho a zjistíte, že léčba trvá minimálně 3 měsíce. Takže dokonce i méně inteligenčně podprivilegovaným jedincům, mezi keré patříte musí dojít, že využíváním dvoutýdeního startovacího balení žádná léčba neproběhla a stížnosti na její neefektivitu hraničí s lehkým idiotstvím…

 18. Lék Champix nedoporučuji. Ano, přestal jsem kouřit a přes dva roky nekouřím. Hned druhý den z 20 cigaret jen 4 a do týdne bez cigaret. Na druhou stranu se mi rozjela silná deprese. Hrozné stavy, sebevražedné myšlenky 24 hodin denně. Teď už sebevražda nehrozí, ale přes dva roky jsem na antidepresivech a kvalita života v hajzlu. Budu je užívat dlouhodobě.

 19. Nechal jsem si tohle svinstvo předepsat před rokem. Hned po první tabletě mi začalo být zle od žaludku, rozbolela hlava, měl jsem návaly krve jak při přechodu a v noci jsem nespal. Po čtvrté probdělé noci jsem milý Champix vyhodil a trvalo mi další týden, než jsem se jakž takž dal dohromady. Neberte to!

  • Po první tabletě? A jste si 100% jist, že předsmrtelné stavy nastaly jen a pouze od champixu.
   Kdo Vás platí?

 20. Ja mam dnes pátý den startovacího balení, tj. 2x denně 50 milig.,zatim žádná změna, kourim a blbe mi taky neni, jsem zvedava sama na sebe jestli najednou nebudu mit na cigaro chuť ????

 21. Kouřil jsem 30 let. Posledních cca 6 let jsem kouřil 60 cigaret denně. Díky Champix jsem přestal kouřit jedenáctý den. Dobral jsem starter a pak jsem bral ještě měsíční dávku. Z počátku jsem to bral pravidelně. Ke konci už jsem nepociťoval potřebu a bral jsem to jen , když jsem si vzpomněl. Dnes je to již 15 měsíců co nekouřím a jsem Champix vděčný. Bez něj bych to nedokázal. Jen jeětě na okraj. Léčil jsem se i na psychiatrii se stresem a po celou dobu léčby jsem žádné sklony k sebevraždám, či neurotické stavy nepozoroval. Spíše naopak. Stres ustoupil a já měl spíše pocity štěstí. Hodně úspěchů všem.

 22. Súhlasím. Tiež som miligramovú pilulku znížil na polovicu (po konzultácii s lekárom) pre podobné symptómy. Čo sa týka tých samovražedných pokusov v nadväznosti na používanie lieku Champix asi toľko. Najviac ich bolo v Amerike a Austrálii. v niektorých prípadoch bolo dokázané, že človek, ktorý spáchal samovraždu a používal Champix aj pil, resp. neprestal (pritom sa upozorňuje, že tento liek výrazne zvyšuje účinok alkoholu.) Ktovie, či tam okrem alkoholu nebolo aj niečo iné. Liek je oficiálne registrovaný. Nikdy sa nedokázalo, či bolo príčinou samovrážd je užívanie, alebo jeho nekontrolované používanie, resp. používanie bez konzultácie s lekárom. À propos. Na Slovensku stojí 44€ a platí sa jeho plná hodnota, aj keď je len na predpis. (Ukážka boja proti fajčeniu.) (?)

 23. Pičovina za penize jeto byznis jako prostituce bud bude vydelavat farmaceutika nebo tabacka .kurak to zaplati bud si zahuli nebo mu bude spatne.jedine debil pristoupi na takovou hru

 24. No to je šílené včera jsem byla pro Champix v nemocniční lékárně v Děčíně a chtěli 1813 Kč za startovací balení. Hlavně,že všem feťákům dávají stříkačky zdarma a bůh ví co ještě a tady k tomu léku se staví úplně nevšímavě.

 25. S pomocí Champixu bylo odvykání nejednodušší. Stačilo mi 14denní balení. Měl jsem při postupném předepsaném zvýšení dávek po požití asi půl hodiny bolesti břicha. Miligramovou pilulku jsem měl na dvakrát. Takže jsem to 14denní balení užíval tři týdny. Již rok a půl nekouřím.

   • Nejlevnější je v Praze na Karlově náměstí u centra závislosti na tabáku. Startovací balení tam stojí 1 000 Kč a velké 2 100 Kč
    Jinak opravdu doporučuji všem co chtějí přestat kouřit a nemohou, protože jsou moc závislí.
    Tato léčba mě zaujala i tím, že berete startovací balení a přitom normálně kouříte,, prostě neomezujete,, champix si svůj den D najde sám. Můj den D byl po 12 dnech a nekouřím už 74 dní.

  • Já dneska koupila v nemocnici v Bohunicích v Brně za 1072,-…v ostatních lékárnách chtějí 1800-2000,- startovací balení, takže rozhodně nakoupit v nemocničních lékárnách a rozhodně zdražují pořád, před půl rokem prý stálo 1400,-.Mam ještě recept na 28ks a za to chtějí 1200,- a v drmax 1700,-… trošku rozdíl!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *

Vložit komentář