Ochrana osobních údajů

Které údaje shromažďujeme?

Společnost eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 24185540, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 186659 zpracovává v případě vašeho dotazu zaslaného z webového formuláře ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefonní číslo (pokud nám ho poskytnete)

Za jakým účelem údaje shromažďujeme?

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat za účelem poskytnutí odpovědi na váš dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. zpracovávány po dobu vyřizování dotazu, nejdéle však 1 rok od jeho přijetí, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Kdo údaje zpracovává?

Zpracování osobních údajů je prováděno společností eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o., tedy správcem osobních údajů. V případě potřeby mohou být údaje zpracovány dalšími zpracovateli, ale děje se tak vždy výlučně až po udělení vašeho dodatečného souhlasu.

Jaká jsou vaše práva?

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek, kterým je společnost eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. Můžete k tomu použit tento kontaktní formulář.

Změny tohoto prohlášení

Společnost eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. může toto prohlášení čas od času aktualizovat. Pokud se tak stane, změníme datum „poslední aktualizace“ v dolní části prohlášení. Budeme znovu žádat váš souhlas s případnými aktualizacemi tohoto prohlášení, pokud se jeho obsah podstatně rozšíří nebo zásadně změní.

Poslední aktualizace dne 26.2.2018