Ohrana soukromí

 

Ochrana soukromí je pro společnost eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o., jednou z nejvyšších priorit.

Úvod

V tomto prohlášení jsou podrobně uvedena opatření, která používáme pro ochranu vašich osobních údajů při návštěvě našich internetových stránek. Je zde popsáno, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a jak máte možnost ovlivnit jejich použití. Jsou zde také uvedena opatření, která používáme pro ochranu vašich osobních údajů a způsob, jakým je můžete zkontrolovat a opravit. Přístupem na naše internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas s postupy získávání a použití informací, popsanými v tomto prohlášení.

Získávání informací

Informace získané přímo od vás – Většinu stránek společnosti eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. můžete navštívit bez nutnosti zadávat jakékoli osobní údaje. Na některých stránkách vás však můžeme požádat o osobní údaje, abychom mohli poskytnout službu nebo provést transakci, kterou požadujete. Mezi takové osobní údaje mohou patřit:

  • kontaktní údaje, například vaše jméno, titul, název společnosti/organizace, e-mailová adresa, číslo telefonu a faxu a poštovní adresa;
  • informace o vaší společnosti a vaše pracovní pozice;
  • vaše preference pro zasílání nabídek e-mailem;
  • finanční informace (včetně informací o kreditní kartě nebo účtu);
  • informace, jako například vaše národnost a země pobytu, podle kterých můžeme rozhodnout, zda smíte podle předpisů o kontrole vývozu obdržet informace o určitých technologiích;
  • informace určené pro přizpůsobení a zjednodušení používání našich internetových stránek, například přihlašovací a technické údaje;
  • objednávky a dotazy týkající se našich produktů a služeb;
  • informace, které nám pomohou zjistit, jaké produkty a služby nejlépe vyhovují vašim požadavkům;
  • informace zaznamenávání událostí a
  • vaše zpětná vazba na naše stránky, produkty a služby obecně.

Žádné z těchto informací nemusíte zadávat, ale bez nich nebude možné poskytnout požadovanou službu nebo dokončit vaši transakci.

Informace získané automaticky – Pořizujeme informace o vašich návštěvách na našich stránkách. Například zobrazené stránky, objem přenesených dat, použité odkazy, otevřené materiály a další podobné akce. Na stránkách, které otevřete přihlášení pod uživatelským jménem, si můžeme tyto informace spojit s vaší identitou a zjistit tak váš potenciální zájem o naše produkty a služby. Pořizujeme také určité standardní informace, které váš prohlížeč zasílá na každou internetovou stránku, kterou otevřete; například adresa internetového protokolu (IP), druh, možnosti a jazyk prohlížeče, operační systém, datum a čas přístupu na stránku a odkaz, ze kterého jste stránku otevřeli. Tyto informace si nespojujeme s vaší identitou.

K měření těchto dat využíváme především služby Google Analytics apod.

Použití informací

Služby a transakce – Vaše osobní údaje používáme pro dodání služeb nebo provedení transakcí, které požadujete, například poskytnutí informací o produktech eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. registrace zakoupených produktů, zpracování objednávek produktů, vyřízení reklamací, výměna návodů k produktům, vyřízení žádosti o podporu, zjednodušení použití našich webových stránek a tak dále. Informace získané z internetových stránek můžeme zkombinovat s informacemi z jiných zdrojů, abychom měli jednotné informace a mohli tak zjednodušit vaše jednání se společností eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o.

Zlepšení internetových stránek – Vaše údaje můžeme využít ke zlepšení našich internetových stránek a souvisejících produktů a služeb nebo ke zjednodušení použití našich internetových stránek tím, že už nebudete muset zadávat opakovaně stejné informace, anebo přizpůsobením našich stránek vašim preferencím a zájmům.

Komunikace – S vaším souhlasem můžeme Vaše osobní údaje získané z internetových stránek použít pro informování o produktech a službách, které společnost eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. nabízí. Při pořizování informací, které mohou být použity pro zasílání oznámení o našich produktech a službách, vám vždy dáme možnost taková oznámení odmítnout. Navíc je ve všech našich e-mailových zprávách uveden odkaz pro zrušení zasílání , který umožňuje dodávání těchto informací zrušit. Pokud se rozhodnete zasílání zrušit, vyřadíme vás z daného seznamu do 10 pracovních dní.

Žádosti o zaměstnání. Je možné, že nám ve spojení s žádostí nebo dotazem o možnosti zaměstnání poskytnete o sobě určité informace, například životopis. Tyto informace můžeme využít v rámci společnosti eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. jejích poboček a přidružených společností pro účely zvážení možnosti uzavření pracovního poměru s Vaší osobou. Informace si uložíme pro účely budoucího použití s výjimkou případu, kdy s tím vyslovíte svůj nesouhlas.

Použití souborů cookie a technologie web beacon

Soubory cookie jsou malé soubory, které internetové stránky ukládají na váš pevný disk nebo do paměti prohlížeče. Pomocí nich můžeme zjistit kolikrát jste stránku navštívili, kolik stránku navštívilo lidí, můžeme zjistit a analyzovat, jak návštěvníci stránky využívají (včetně efektivity reklamy), ukládat vámi zadané informace, například vaše preference, a ukládat technické údaje užitečné pro vaše použití našich stránek. Soubory cookie pro relaci (cookie, které jsou vymazány po skončení relace prohlížeče) můžeme používat pro uložení vašeho uživatelského jména a prvků uživatelského profilu, usnadnění pohybu po stránkách (hlavně při vyhledávání informací a objednávání) a dalších informací užitečných pro správu relace. Soubory cookie můžete povolit nebo zakázat. Většina internetových prohlížečů je automaticky povoluje, ale můžete ve svém prohlížeči ručně změnit nastavení a soubory cookie zakázat, nebo vyžadovat upozornění při uložení souboru cookie do počítače. Pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, možná nebudete moci využívat všechny funkce stránek společnosti eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. nebo jiných internetových stránek. Na našich stránkách mohou být také elektronické obrázky nazývané web beacons (webové majáky) – nebo také single-pixel gif – které umožňují zjistit, kolik uživatelů stránky navštívilo. Webové majáky můžeme vložit do reklamních nebo informačních e-mailových zpráv, abychom zjistili, zda jste zprávu otevřeli a reagovali na ni.

Zpřístupnění vašich osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté společnosti eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. přes internetové stránky nebudou bez vašeho souhlasu předány mimo společnost eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. a její pobočky a přidružené společnosti, vyjma níže uvedených případů.

Zpřístupnění poskytovatelům služeb – Společnost eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. má smlouvy s jinými společnostmi, které pro nás poskytují služby, jako je například webhosting, realizace terapií, zpracování transakcí nebo analýza našich webových stránek. Těmto společnostem poskytneme pouze ty části vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro provedení daných služeb. Společnosti a jejich zaměstnanci nesmějí získané osobní údaje použít k žádnému jinému účelu.

Zpřístupnění distributorům – Při vyřizování vaší žádosti můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje společnostem, které distribuují naše produkty. V takových případech poskytujeme pouze ty části vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro vyřízení žádosti, a společnosti a jejich zaměstnanci nesmějí získané osobní údaje použít k žádnému jinému účelu. V některých případech vás můžeme požádat o svolení ke zpřístupnění vašich údajů distributorům k reklamním účelům. Vaše údaje však k takovým účelům neposkytneme bez vašeho výslovného souhlasu.

Zpřístupnění v souvislosti s transakcemi – Ve spojení s určitými transakcemi můžeme zpřístupnit některé nebo všechny vaše osobní údaje finančním institucím, vládním úřadům a zásilkovým službám nebo poštovním úřadům, které se podílejí na jejich plnění.

Zpřístupnění v souvislosti s akvizicemi nebo prodejem aktiv – Mohou nastat takové okolnosti, kdy se společnost eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. ze strategických nebo jiných obchodních důvodů rozhodne prodat, koupit, sloučit nebo jinak změnit organizaci podniků v některých zemích. Součástí takové transakce může být zpřístupnění osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupcům nebo jejich získání od prodejců. Společnost eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. při těchto transakcích dbá na řádnou ochranu informací.

Zpřístupnění z jiných důvodů – Osobní údaje můžeme také zpřístupnit, je-li to vyžadováno zákonem, nebo v dobré víře, že je to nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo pro námi vedené soudní spory, pro ochranu našich práv a majetku, nebo v naléhavých situacích pro osobní bezpečnost jednotlivce.

Zabezpečení

Společnost eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. se zavazuje zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. S cílem zabránit neoprávněnému přístupu, použití či prozrazení vašich osobních údajů používáme celou řadu bezpečnostních technologií. Tyto informace například ukládáme v počítačových systémech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v zařízeních, do kterých je přístup rovněž omezen. Když se přihlašujete na naše stránky, přistupujete k informacím o vás nebo vaší společnosti nebo provádíte obchodní transakce, používáme standardní bezpečnostní technologie, jako je protokol Secure Socket Layer (SSL), který šifruje vaše údaje při přenosu v síti internet. U stránek, na které se přihlašujete, je vaší odpovědností zajistit bezpečnost hesla a nikomu je nesdělovat. Když se pohybujte na stránkách, ke kterým jste se přihlásili, nebo z jedné stránky na jinou, která používá stejný systém přihlášení, ověřujeme vaši identitu pomocí šifrovaných souborů cookie umístěných do vašeho počítače.

Úpravy vašich osobních údajů

V některých případech máte možnost zkontrolovat a opravit své osobní údaje, které jste poskytli na našich internetových stránkách. Můžete to provést na stránce, na které jste informace zadali. Vyplněním formuláře Můj účet můžete kdykoli požádat o kontrolu a opravu svých osobních údajů, které jsme získali prostřednictvím našich stránek, nebo nás požádat, abychom je přestali používat. Před poskytnutím přístupu k osobním údajům si ověříme vaši identitu. Můžete nám oznámit změny své poštovní adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy a pomoci nám tak zachovat přesné údaje.

Informace od dětí

Společnost eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. vědomě nezískává informace od dětí a její stránky pro získávání informací nejsou zaměřeny na děti.

Odkazy na jiné stránky

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, například na distributory a prodejce společnosti eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. profesní a vládní organizace nebo různé publikace. Odkazujeme i na třetí strany, poskytovatele webhostingu, správy a provozu školení on-line. Snažíme se poskytovat odkazy pouze na ty stránky, které sdílejí naše vysoké standardy a respekt pro soukromí, neodpovídáme však za obsah, zabezpečení ani ochranu soukromí na jiných stránkách.

Dodržování tohoto prohlášení o ochraně soukromí

Máte-li otázky ohledně tohoto prohlášení nebo našeho nakládání s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás. Okamžitě se začneme vaší žádostí zabývat a pokusíme se dosáhnout přijatelného řešení.

Změny tohoto prohlášení

Společnost eXnico – Centrum odvykání kouření, s.r.o. může toto prohlášení o ochraně soukromí aktualizovat. Pokud se tak stane, změníme datum „poslední aktualizace“ v dolní části prohlášení. Budeme žádat váš souhlas s případnými aktualizacemi tohoto prohlášení, pokud podstatně rozšíří sdílení nebo použití vašich osobních údajů způsobem, který nebyl v prohlášení uveden v době jejich pořízení.

Poslední aktualizace dne 1.1.2014