odvykání cigaret abstinenční příznaky

Pro závislé je nikotin zdrojem energie. Studie ukázaly, že nikotin je stejně nebezpečný a návykový jako jiné drogy, třeba kokain a heroin. Ačkoliv jeho vedlejší účinky nejsou tak silné jako u dvou dříve jmenovaných látek, způsobuje vynechání dávky i při odvykání cigaret abstinenční příznaky značné intenzity.

Mozek kuřáka funguje lépe, pokud má k dispozici nikotin. Nikotin totiž uvolňuje v mozku zvýšené množství serotoninu a dopaminu. Dvě chemikálie, které způsobují zlepšení kognitivních funkcí mozku jako je třeba jasné myšlení a lepší paměť.

Když si kuřák odepře cigaretu, začne jeho tělo upravovat hodnoty chemických látek na normální hladinu. Obvyklou reakci je, že si dotyčný začne uvědomovat různé abstinenční příznaky. Nikotinové abstinenční příznaky, někdy označované jako abstinenční nikotinový syndrom, nastupují poměrně brzy po dokouření poslední cigarety. Při odvykání cigaret abstinenční příznaky způsobují většině kuřáků učiněná muka, a mohou trvat až 10 týdnů.

Popis a analýza abstinenčních příznaků, včetně jejich časové osy, vám mají pomoci porozumět povaze závislosti na nikotinu, a připravit vás na skutečnosti, kterým budete s velkou pravděpodobností čelit, jestliže se rozhodnete přestat kouřit bez cizí pomoci.

Jakmile dokouříte poslední cigaretu, začne se vaše tělo vracet do normálního stavu. A poměrně rychle se objeví potřeba další cigarety. Zde je časová osa, která popisuje, co byste při tom mohli zažívat: [1]

Akutní fáze: Týden 1

Řada příznaků, které se projeví v prvním týdnu, může pokračovat po celou dobu procesu odvykání cigaret. Některé dokonce mohou zůstat natrvalo. To je bohužel dáno povahou závislosti. První týden je ale pro kuřáky nejtěžší, protože se tělo normalizuje po dlouhodobé expozici nikotinu.

Při odvykání cigaret abstinenční příznaky mohou začít již po 30 minutách od dokouření cigarety (nebo odložení e-cigarety). V závislosti na tom, jak dlouho člověk kouří a na tom, jak silně kouří, působí nikotinové účinky na mozek v rozmezí od 30 minut do 2 hodin. Nikotin má v lidském těle velmi krátkou životnost, a proto musí být dodáván v poměrně pravidelných intervalech, aby se zachovala „hladina“, na kterou je mozek zvyklý.

Nejčasnějším příznakem vysazení nikotinu je obvykle nezvladatelná a narůstající touha po cigaretě, následovaná úzkostí, zlostí, podrážděním a snížením mentální funkce, což způsobuje problémy s pozorností a potíže při dokončení některých činností. Tyto příznaky mohou začít již po pár desítkách minut od dokouření poslední cigarety, a s přibývajícím časem se zvyšuje jejich intenzita. Většina těchto příznaků vrcholí zhruba do 3-5 dnů od poslední cigarety, a pak začnou ustupovat. Je to proto, že kolem 3. dne se tělo zbavilo nikotinu z poslední cigarety.

Fyzické příznaky během prvního týdne obvykle zahrnují bolesti hlavy, zvýšenou chuť k jídlu, závratě, zácpu, bolesti žaludku, únavu a nespavost. U řady kuřáků se začíná rozvíjet tíseň na hrudi, kašel nebo zaznamenají zvýšenou tvorbu hlenu. Důvodem je, že se dýchací systém začal léčit a je v procesu odstraňování dráždivých látek. Ty předtím, díky permanentní přítomnosti nikotinu v krvi, odstraňovat nemohl.

Při odvykání cigaret abstinenční příznaky odradí kolem 95% kuřáků

Abstinenční příznaky se objeví téměř u všech lidí, kteří se rozhodnou přestat kouřit. Mají různou intenzitu a ovlivňuje je zejména genetika, množství vykouřených cigaret a celková doba kouření. Jsou to právě abstinenční příznaky, díky kterým se bez pomoci odborníků podaří přestat kouřit jen kolem 5% kuřáků. Při odvykání cigaret abstinenční příznaky pramení především z narušení vnitřního prostředí organizmu, které je již na dané látce závislé a nedokáže bez ní normálně fungovat.

Podrážděnost

Typická reakce při vysazení nikotinu. I malé věci, které by za jiných okolností zpravidla nezpůsobily žádný stres, vás dokáží neskutečně vytočit. Naštěstí tato fáze trvá jen krátkou dobu, ale bylo by vhodné na to své okolí připravit, případně ho požádat o shovívavost.

Příznaky podobné chřipce

Když poklesne hladina nikotinu, nastoupí pocit útlumu. Může to vypadat, jako by vám docházely baterky, pokoušela se o vás chřipka, dokonce se může objevit kašel, tlak v dutinách, únava, bolesti v krku, sucho v ústech, tíseň na hrudi nebo pocení.

Bolesti hlavy

Mnoho lidí zažívá bolesti hlavy, když přestanou kouřit. Vědci si nejsou jisti, proč jsou bolesti hlavy tak časté při vysazení nikotinu, ale pravděpodobně to bude souviset se skutečností, že kouření zužuje krevní cévy. Změny v cévním systému jsou často spojeny s bolestí hlavy.

Nespavost nebo neobvyklé sny

Nikotin je silná psychoaktivní droga, takže není divu, že může ovlivňovat spánek. Vzhledem k tomu, že nikotin je stimulant a pomáhá překonávat únavu ospalost, mohlo by se zdát, že nedostatek nikotinu způsobí opak. Mezi abstinenční příznaky při odvykání cigaret ale patří i potíže s usínáním a podivné nebo živé sny. Naštěstí tyto příznaky poměrně rychle odejdou.

Deprese a úzkost

Mnoho lidí s mírným duševním onemocněním kouří a není to jen náhoda. Existují důkazy, že kouření je určitá forma sebe-léčení a může pomáhat vyrovnat se s příznaky deprese a úzkosti. Zřeknutí se nikotinu může tím pádem vést ke zhoršení depresi a úzkosti. Obecně ale platí, že jakékoliv pozitivní účinky nikotinu na duševní zdraví trvají jen krátce. Pokud jste měli tyto problémy bez kouření, nebudou po prvních pár dnech bez nikotinu příznaky tak intenzivní.

Nevolnost a další gastrointestinální problémy

Nikotin má zásadní vliv na vaši chuť k jídlu a trávení. Přerušení přísunu nikotinu pak zcela logicky tyto funkce ovlivňuje. Přestože kouření povzbuzuje činnost vašeho střeva, vysazení nikotinu má nepředvídatelné účinky. Většinou způsobí zácpu, ale může nastat i průjem.

Problémy se soustředěním

Možná žijete v přesvědčení, že kouření zlepšuje vaši koncentraci. Pravděpodobně to je, i když tyto účinky nikotinu jsou jen mírné. V průběhu odvykání od cigaret ale skutečně může nastat přechodné období, kdy je těžší se soustředit. Příčiny tohoto jevu jsou jak fyzické, tak psychické.

Intenzivní touha po nikotinu

Část toho, co dělá kouření tak návykovým, jsou zvyky s podmíněnými reakcemi na kouř za určitých okolností. Jde v podstatě o rituály, které jsou posíleny účinkem nikotinu. Protože jsou ale účinky nikotinu krátkodobé, vede to k tomu, že poměrně brzy po dokouření cigarety zatoužíte po další. Jde o typický příklad toho, jak při odvykání cigaret abstinenční příznaky maří vaše rozhodnutí přestat kouřit.

Dlouhá trasa: týden 2-4

V prvním týdnu odvykání cigaret abstinenční příznaky obvykle gradují a v následujících týdnech začnou postupně slábnout.

  • Nespavost: Obvykle zmizí do konce prvního týdne.
  • Únava: Pocit nedostatku energie může trvat po dobu 2-4 týdnů.
  • Duševní únava / pocit zamlženého vědomí: Mentální útlum by měl začít mizet asi za dva týdny.
  • Hlad: Chuť k jídlu by se měla vrátit k normálu během 2-4 týdnů.
  • Žaludeční potíže: Pálení žáhy, nevolnost a bolesti žaludku se snižují po dobu prvních dvou týdnů, zácpa může trvat až 4 týdny.
  • Kašel / produkce hlenu: Mohou trvat i po uplynutí čtyř týdnů, i když většinou se během 2-3 týdnů začnou mírnit.

Během celého procesu odvykání od cigaret, prvním dne počínaje, bude největší výzvou překonat chuť na nikotin a stres, který je s ní spojen. Tato nutkavá potřeba kouřit může způsobovat extrémní úzkost a podrážděnost. Charakteristickým znakem při odvykání cigaret je špatná nálada a frustrace. Během prvního týdne může být touha po cigaretě nepřetržitá. Během dalších týdnů ale začne chuť slábnout. Její intenzita je nižší, a netrvá tak dlouho jako dříve.

Čas, který byl dříve tráven kouřením, musí být vyplněn jinými aktivitami. Najít způsob, jak odvrátit pozornost od cigarety nebo najít nové způsoby trávení času může být docela obtížné.

Vzhledem k tomu, že chutě na cigaretu začínají slábnout, slábnou i související poruchy nálady. Bez stálého potlačování touhy znovu začít kouřit klesá i hladina stresu. Snadná vzrušivost a nervozita se začnou po prvním týdnu uklidňovat a v následujícím měsíci se postupně vytratí, i když některé příležitostné výbuchy agrese se ještě mohou objevit. Jde o ilustrativní příklad toho, jak při odvykání cigaret abstinenční příznaky ovlivňují psychiku a zasahují do života.

Neklid a nuda

Často jsou posledními vedlejšími účinky odvykání od cigaret. Kouření vyplňuje čas a stalo se rituálem, který je velmi těžké zlomit. Bez cigaret se najednou v průběhu dne objevil čas, který není vyplněn, a je obtížné najít způsoby, jak odvrátit pozornost od nápadu si zakouřit, nebo najít nové způsoby, jak trávit čas. Tento pocit nepokoje se ale postupně vytrácí. Stále je to ale něco, s čím se mnozí exkuřáci potýkají dokonce i po čtyřech týdnech.

Nespavost

Nespavost by již měla mít svůj vrchol za sebou. Sporadicky se může objevovat i v průběhu prvních tří týdnů. Únava a ztráta koncentrace nebo duševních schopností mohou být nadále obtěžující ve 2. až 4. týdnu. Vzhledem k tomu, že nikotin je stimulant, tělo se naučilo fungovat se zvýšeným množstvím chemikálií, jako je acetylcholin a vazopresin v mozku. Tyto látky zlepšují paměť a kognitivní funkce.

Hlad nebo chuť k jídlu

Hlad nebo zvýšení chuti k jídlu se zpravidla objeví již během prvních 24 hodin od vysazení nikotinu. Zvýšené hodnoty serotoninu a dopaminu potlačují chuť k jídlu. Když se sníží hladina nikotinu, jsou nižší i jejich hodnoty a chuť k jídlu se zvyšuje. Zahájení abstinence je často provázeno chutí na sacharidy a sladkosti. Řada kuřáků také jídlem prostě nahrazuje samotný akt kouření. První dva týdny tohoto vedlejšího účinku jsou nejhorší, ale s plynoucím časem se situace začíná normalizovat. S tím souvisí i obvyklý přírůstek hmotnosti, který je rovněž považován za vedlejší efekt. Zvýšení tělesné hmotnosti může začít již v prvním týdnu odvykání od cigaret a pomalu se zvyšuje během 2. až 4. týdne. Celkový nárůst hmotnosti se zpravidla pohybuje kolem 5 kg.

Neexistuje žádná fixní časová osa pro abstinenční symptomy, protože každá zkušenost s odvykáním kouření je jedinečná. Nicméně, jako obecné pravidlo platí, že většina z fyzických příznaků, jako je závratě nebo bolesti hlavy, rychle zmizí a nejsou příliš závažné. Emocionální, duševní a behaviorální příznaky mají tendenci přetrvávat déle a vytvářet mnohem více problémů, ale i ty mohou být zvládnuty a překonány.

Životní ukotvení: Týden 5 – konec života

Jakmile překonáte první měsíc, stává se cesta vpřed mnohem přímější. Jestliže jste se dostali až do tohoto bodu, zasloužíte si řádné poplácání po zádech! Překonali jste návaly intenzivní chuti na cigaretu, emoční horskou dráhu i fyzické příznaky vysazení nikotinu. Jeden měsíc bez cigarety je obrovským úspěchem a měli byste se odměnit.

Teď, když se tělesné a duševní příznaky abstinence zklidnily, můžete relaxovat… ale ne příliš! Budete muset zůstat ostražití po zbytek svého života, protože relaps se může stát i po letech bez cigarety. Jedním z nejlepších způsobů, jak to udělat, je připomenout si pekelnou bouři, kterou jste prožívali během prvního měsíce. A položit si jednoduchou otázku: „Skutečně mi těch pár minut s cigaretou stojí za to? Opravdu chci zahodit všechnu tu práci a utrpení?“

Budete se muset vypořádat s „nostalgií kouření“ po zbytek svého života. Budete si pamatovat dobré časy, které jste zažívali během kouření, chuť cigarety po jídle nebo ráno po probuzení.

Duševní chutě

Mentální potřeba se bude čas od času objevovat, obzvláště v prvním roce, ale nebude tak intenzivní, jako první měsíc. Dávejte si pozor hlavně na situace, kdy budete ve společnosti lidí, se kterými jste kouřili. Neustále si připomínejte, že nic nestojí za to, abyste znovu museli procházet očistcem prvního týdne odvykání.

Kuřácká nostalgie

Je to pocit, se kterým se budete muset vypořádat po zbytek svého života. Budete si pamatovat dobré časy, které jste zažili s cigaretou v ruce. Nebuďte sentimentální! Na každou cigaretu, se kterou jste se cítili skvěle, byly stovky jiných, které jste nechtěli vykouřit, ale museli jste, protože si je vaše závislost vyžádala.

Po zbytek vašeho života vás pokušení a myšlenky na kouření mohou kdykoliv stáhnout zpět k závislosti. Tyto myšlenky a pokušení vás mohou dostat pouze v případě, že ztratíte svou původní motivaci. Vzpomeňte si na to, jak tvrdé to bylo v prvních týdnech odvykání kouření, a jakou radost jste měli ze svého vítězství nad cigaretou.

Pokud se ještě nacházíte v prvním měsíci abstinence, nebo si s myšlenkou přestat kouřit teprve pohráváte, přijměte tyto informace jako připomínku toho, že negativní důsledky odvykání kouření brzy vyblednou do zdravějšího, šťastnějšího a svobodnějšího životního stylu. Právě teď se možná potýkáte s intenzivní chutí na cigaretu, emočními turbulencemi nebo úzkostmi, ale ty budou během několika příštích týdnů transformovány do malých pokušení, které budete schopni snadno odmítnout, a budete pokračovat v životě bez cigaret.

Když už bude nejhůř, zkuste si vzpomenout, jak v prvním týdnu odvykání cigaret abstinenční příznaky ničily váš život. Můžete si samozřejmě kdykoliv zapálit, to je vaše svaté právo, a nikdo vám ho nemůže upřít. Ale skutečně vám těch 5 minut s cigaretou stojí za to, abyste později znovu podstupovali martýrium odvykání?

Dobrá zpráva je, že abstinenčním příznakům se můžete úplně vyhnout, pokud se objednáte na některou z našich metod odvykání kouření.

Reference

 1. Nicotine Withdrawal Symptoms and Timeline – Everything you Need to Know [online]. Philadelphia: www.vapingdaily.com, 2017. [cit. 2017-12-26]. Dostupné online.
Zaujalo vás to? Podělte se s přáteli...

57 komentářů

 1. Můj příběh začíná ve 15 letech, kdy jsem poprvé okusil cigaretu. Bylo to do značné míry kvůli pocitu zapadnutí do kolektivu, a tak jsem začal kouřit. Postupem času se to stalo součástí mého každodenního života, až jsem kouřil až 30 cigaret denně.

  Když na trh přišel IQOS, přešel jsem na něj v naději, že to bude méně škodlivé než tradiční kouření cigaret. Bohužel, místo toho jsem začal kouřit ještě více, až jsem se dostal až na 60-70 cigaret denně. Byl jsem si vědom toho, že je to špatné pro mě a že musím něco udělat.

  Několikrát jsem se pokusil přestat kouřit, ale vždy jsem to vydržel pouze tři dny. Bylo to frustrující, ale vnitřně jsem věděl, že musím najít sílu a odhodlání přestat definitivně. Nakonec jsem udělal rozhodnutí, které bylo založeno na upřímnosti vůči sobě samému. Bylo to rozhodnutí, že už nechci kouřit, a že jsem schopen ovládat to, co dávám svému tělu.

  První týden byl opravdu těžký. Každou hodinu jsem měl chuť vzdát to a zapálit si cigaretu. Ale stále jsem si připomínal, že nechci být otrokem nikotinu, že jsem ten, kdo má kontrolu nad svým tělem. Tato myšlenka mi hodně pomohla a dodala mi sílu pokračovat.

  Dnes je to už 70 dní, co jsem bez nikotinu, a cítím se skvěle. Občas si vzpomenu na cigaretu, ale je to jen krátký okamžik, který snadno přejde. Věřím, že každý, kdo to opravdu chce, může přestat kouřit. Důležité je mít pevnou vůli a vnitřní odhodlání.

  Můj příběh je důkazem toho, že i když to není snadné, je to možné. Přestat kouřit byla jedna z nejlepších věcí, které jsem pro sebe udělal, a teď mohu žít zdravější a šťastnější život.

 2. Po 15letech dvacky/den jsem prestal kourit ze dne na den, ale zacal jsem, jak se rika, zvejkat …. bez cigara rok ….. ted momentalne 10den bez nikotinoveho sacku, coz jsem zvejkal to nejsilnejsi na trhu, a muzu vam rict ze si prochazim peklem …. 😀 techto par slov tu pisu asi 10min 😀 soustredeni uplne v pohode 😀 drzte se, to dame ….

 3. Dobrý den,

  Dnes mám 4 den bez cigarety a je to hrozné peklo, nemám ani chuť kouřit, s tím nemám problém, ale už pár dní se mi pořád točí hlava, pořád jsem jak v mlze, nemužu přemýšlet ani se na nic soustředit, jsem příšerně unavený, normálně usínám i ve stoje, natož v sedě, to nedokážu téměř vůbec zustat vzhuru. Nemáte jěkdo podobné zkušenosti, nebo myslíte, že to je normální a nebo mám radši zajít k doktorovi? Protože si nejsem jistý, jestli to mže být od toho, že jsem přestal kouřit.

  • Dobrý den ,je to úplně normální první měsíc , člověku to nepálí zapomíná na všechno .ale cca měsíc a půl už dobrý .
   Nekouřím momentálně 2,5 měsície .
   Držím vám palce a nevzdávejte to 👍

 4. Já přestávám už po druhé před 13 lety jsem přestal kourit pak jsem 2 roky zase kouřil a ted už zase třetí měs nekouřím a z mé skusenosti přestat kouřit po druhé je zatraceně těžké nebo aspoň si to myslím. Tak držím palce všem co bojují řekl bych asi první týden je nejhorsi takže si nakupte tuny bramburek a bonbónů já pokaždé přestal kourint. zajidaním chutě na cigaretu u televize bramburky a v práci bonbóny.

  • Nekouřím 5 měsíců kouřil jsem 30 denně jsem na nervy trpím úzkostí nemůžu spát jsem rozsypaný dal bych si cígo je mi 57 áje to poslední možnost přestat a to jsem kdysi rok nekouřil než jsem se ožral teď nepiju tak doufám že to dám všem držím palce

 5. Nejdůležitější ze všeho je silné rozhodnutí se silnou motivací. Musím vědět proč chci přestat kouřit. Mám za sebou v životě několik pokusů a prozatím vždy, když jsem si říkala, že to zkusím a uvidím, se to nepovedlo. Momentálně téměř dva měsíce nekouřím. Už si představuji, že jsem opravdu nekuřák a nic jiného nepřipadá v úvahu. Nejhorší byl pro mne osmý den, kdy mi neustále v hlavě naskakovala myšlenka na kouření, cigaretu. Také soužití s partnerem který kouří je silná výzva. Kouřila jsem krabičku denně, myslím dohromady s jednou několikaletou přestávkou dvacet let. Poslední dobou jsem se začala bát zdravotních problémů, rakoviny a štvalo mě také kolik za to utrácím peněz. První týdny byly také živé sny o kouření, nějaká asi mírnější podrážděnost a vykašlávání hlenu. Také jsem přibrala dvě kila, větší chuť k jídlu, ale to už mizí. Nadýmání, potíže s vyprazdňováním, to už je také pryč. Akorát se mi zdá, že co nekouřím, jsem stále nějaká nemocná, viróza a tak, teď momentálně mám antibiotika a to jsem si i nakoupila nějaké vitamíny. No nic, všechno vydržím, nechci totiž žít s pocitem, kdy mě postihne ta rakovina a kdy budu mít pleť samou vrásku a trápit se s pocitem, že to nikdy nedokážu. Držím všem palce, je to ohromně těžké vytrvat hlavně ten první týden, dva, v tom rozhodnutí. Teď jsem v pohodě. Vydržte, přejde to a budete ohromně hrdí!

  • Dobry den, právě je to 6 týdnů co jsem přestala kouřit, všechny příznaky co v článku popisujete se již dostavily. Nespavost , zácpa , chřipka , ležim s ní již po druhé za těch 6 týdnů. Bylo mi to divné tak jsem hledala nějaké rady a narazila na váš článek. Díky moc za něj .

  • Dobrý den jak jste na tom dnes? Já nekouřím 55 dní jsem podrážděný, brní mě ruce, hlava a píská v uchu taky mám závratě které už ale pomalu přestávají z ničeho nic jsem unavený a najednou mam zase plno energie máte to podobné? Kuřák 18let přibližně krabička denně jak kdy…

 6. Zdravim…dnes mesic bez cigarety a super…nechapu jak me ted cigarety smrdi…drzim palce vsem,kteri se rozhodnou prestat!

  • Zdravím Neústupne, Odhodlané, Zdravější a Bohatší Bojovníky.✌
   Já jsem kouřil téměř 20 let.
   Teď se nacházím ve stadiu 10 dne od mé poslední cigarety.Co se týče abstinenčních strastí a nepříjemnosti musím vyjádřit můj plný souhlas! Akorát bych k tomu ještě přidal nárazové, roztřesené a zároveň jakoby zábleskové periferní vedení. (2x v pátém dnu) Jinak mi hodně pomáhá při myšlenkách na cigaretu četba.Která tekřka ihned odvede mě myšlenky jinam.Také není špatná Aplikace na Google Play s názvem Přestat kouřit. Je zdarma a je tam hned vidět kolik čeho jsem ušetřil a co jsem získal (Co mně ještě čeká) 🤑. Přeji všem hodně zdaru a síly při ukončení této metly Lidstva. https://media.tenor.com/gb_DoFsnR34AAAAd/smokin-smoking.gif

   • Ja jsem v 19tem dnu bez cigarety a jakekoliv nahrazky, po 28 letech koureni tak priblizne 40-60 cigaret denne a trpim jak pes prejetej nakladakem, zfackovanej tehotnou veverkou a citim se jak nedozrana tatranka. Stale trva silny tlak na hrudniku a zde se pridam k tomu zableskovemu perifernimu videni, chut na cigaretu ukrutna, nechtel bych byt v me blizkosti, jelikoz je to nebezpecne jak fyzicke, tak psychicke integrite jedince. Priznaky a dusledky abstaku jsem mel a mam komplet vsechny, co zde byli citovany, ale nejhorsi je ten tlak na hrudniku, uzkost a drtiva totalni chut po zasobe nikotinu. Nic nepomaha, nic neulehcuje utrpeni me osoby, jen pokazde, kdyz muj mozek me kope do zadku, abych bezel koupit ciga, tak si reknu nahlas nebo proste jen v hlave, k…va ne, Roberte ne, trpis jak pes uz tak dlouho, tak ne pro nic a zatim drzim, dam vedet, zda sem posel nebo vydrzel 😀 Jedina ma vyhoda je, ze jsem na pracovnim urazu prilepenej doma, tak rozciluju jen sebe a zdi a mozna krecka, takze netusim zda bych to zvladl v praci nebo podobne. Hlavne nemam moc zadnou extra motivaci prestat, jen ze uz me obcas sr..lo kourit.

    • Vydržel si ?
     Já nekouřím zatim 2 měsíce a je to peklo.
     Doma je to na rozchod a děti mě mají plné zuby. Říkám si, ale sakrá vydržela si to tak dlouho. Po 15 letech kouření, krabička denně, to už vydržím.

 7. Zdravím nekouřím 4 dny že bych měl nějaký pocit se říct nedá,kouřil jsem 40let,ale po 4 dnech se nedá nic pozorovat snad jen bolest hlavy. Nejdůležitější je nedělat to pro někoho z důvodu sázky apod. Ale protože to sám chci

 8. Nekouřím teprve týden, ale mohu říct, že už teď se cejtim líp. Absťák byl, ale jen chvilku. A musím říct, docela brutus. Teď už jen trochu chuť si zapálit ke kávě. Všem kdo se na to chtějí vyprdnout držím palce.

  • Proto jsem přestala pit i kávu, protože předtím bych kávu nemohla vipit bez cigarety. A dnes je to už 3 týdny bez toho

   • Dobrý den kouřil jsem 30 let dnes 40 den bez cigarety ještě mám trochu gastro problémy pálení žáhy s pod ale to se objevilo po přestání kouřit ale i tak jsem rad ze jsem přestal

   • Tyden bez cigarety, vecer jsem se rozhodla prestat kourit a vsechny cigarety vyhodila. Rano uz jsem si nezapalila a zatim se drzim. P. S. kourila jsem 20 let cca 40 cigaret denne🙈 vsem co chteji prestat drzim palce a s chuti do toho

 9. kouřil jsem 20 let.z toho pulku doby jsem si balil jeden z nejtěžších tabáku co se dá sehnat.14 dní jsem si nezapálil,nemám ,ani jsem neměl žádné abstinenční příznaky,cigareta mi nechybí.moc to nechápu ,ale jsem rád že jsem se toho zbavil

 10. Zdravím,
  Nekouřím 4 týdny, všechny příznaky sedí, jen u mě přetrvávají déle než uvádí článek, byl jsem silný kuřák, 30-40 cigaret denně, kouřil jsem cca. 24 let. Momentálně jsem pořád podrážděný, nespím, chuť ani nemám, snažím se si cigarety v hlavě zhnusit a připomínám si chvíle kdy my fakt bylo zle a stejně jsem si šel zapálit. Každému kdo s tím hnusem přestane držím palce!

  • Zdravím,kouřil jsem 19 let.A přestal jsem stim hnusem.Tak abstinence které jsou popsány a ty stavy vše sedí,je to jeden velký hnus.Vsem kteri chcou přestat s kouřením držím palce už nekouřím 16 týdnů,a jsem velice rád prošel jsem tím nejvedcim peklem a vyšel jsem jako vítěz.Vlastne všichni kdo přestane kouřit,tak jsou vítězové.

 11. 77 Dnů bez cigarety !😉
  Je tu někdo s podobnými problémy jako já?

  Kouřila jsem 30 let do 15 cigaret denně někdy i vic ….

  Právě dnes je to 77 dní bez cigarety !!!

  Mám skoro všechny , zde uvedené abstinenční příznaky a stále k dnešnímu dni přetrvávají s intenzitou podle počtu hvězdiček
  ( čím více hvězdiček , tím silnější „zazitek“)
  1. Nespavost * * * * *
  2. Deprese a úzkost * * * *
  3 .Bolesti hlavy * * *
  4. Podrážděnost * *
  5. Příznaky podobné chřipce * * *
  6. Kašel ano * * * – produkce hlenu – jen trochu * *

  Nevím proč, když vlastně teď nekouřím , ale přesto mám, tak 3-4 krát / a to každý den „pusu plnou spáleniště – nedopalku – vajglu “
  doprovázené děsným pocitem sucha v hrdle * * * * *
  Kromě toho tu jsou i takove „divné pocity točení hlavy“
  Přitom na cigaretu moc pomýšlení ani nemám a přesto mí známí mi říkaji , “ že mi ten blbej Nikotin chybí “ .
  Děkuji , Dana

  • Mam to tak samo nekouřím od listopadu a teprve teď přišli stavy úzkostí, nervozity atd. Na cigaretu si ani nevzpomenu ale tělo mi dává už pár dni poradně zabrat 🙁 Nemluvě o nespavosti 🙁
   Tak snad to brzy přejde 🙈🙏🏼😣

  • Dobrý den, taky nekouřím již 8 týdnů a co se týče abstinenčních příznaků úplně maras. Mám v noci sucho v puse, točí se mi hlava, mám problém se zažíváním a v puse jak bych zvykal vajgly. chuť na cigaretu a alkohol vůbec úplný odpor. Jsem strašně unavený, ale v takových intervalech den v pohodě, dva dny jako při chřipce, chci se zeptat jestli to je normální?

 12. Právě jsem hitnul 10 týden. Skončil jsem s kouřením před Vánoci ze zdravotních důvodů. Abstinenční příznaky nebyly tak hrozné jak jsem se bál. Nervozita a podrážděnost samozřejmě trochu byly, chuť k jídlu podstatně vyšší a je to i trochu znát. V zimě se to naštěstí ztratí….mnohem hůře se vypořádávám s tím, že jsem sám přestat nechtěl. Kouření mě bavilo, tak jsem se s kuřáky nejbližšího okolí trochu odcizil protože vidět je denně by bylo o 100% těžší na motivaci přestat.
  Kouřil jsem kolem půlkrabičky/denně asi 15 let s přestávkami -> nejdelší asi rok, takže vyhráno nebudu mít nikdy.

 13. Kouřil jsem 25 let a teprve měsíc a půl abstinuju.Musim říct že abstinenční příznaky jsem měl určitě všechny, byly brutální a stále přetrvávají.Stojí mě hodně sil,udržet závislost na uzdě a někdy mám pocit že to neskončí.Jestli to někdy přejde tak určitě za hodně dlouho a to bude teda maso.

  • 12 rokov klasické cigarety krabička denne. Potom som prešiel na iqos cca 3 roky a teraz 7 dní bez cigariet…. Absolútne mi to nechýba aj keď boli prvé 3 dni ťažké

  • Martine, držím palce!!
   Od 26.12.2021 jsem si nezaplatil a můžu potvrdit úplně přesně všechny příznaky. Jenom snad ještě to, že můj „absťák“ je i po tak dlouhé době 2 – 3x denně. Takže za mě 3-5tydnů že by to mělo ustupovat!? Asi to bude běh na hodně dlouhé trati!!

  • Silný kuřák,kouřil jsem od mých 15-ti a něco přes 45 let! Od 4.ledna 2022 nekouřím.
   Svět se mi zda o něco čistější,ale moc si ho už asi neužiju.

   Držte se všichni , Martine jsem s Tebou ….

   • Úplně přesné. Život se mi zdá čistější, ale moc si ho teda neužívám s každodenním odpíráním si něčeho…

 14. Ahoj! Mám ta sebou týden bez Iqos . Cigarety už mi nechutnaji a jsem přesvědčen o tom ze to v pohodě zvládnu 😂 držím palce všem !!!!

 15. Popsané příznaky naprosto souhlasí, S menšími či většími přestávkami jsem kouřil od 16 let celých 17 let. Teď je to měsíc co jsem se rozhodl, že skončím. Podle mě je zima ideální období kdy přestat. Nejhorší pro mě byl 10. – 13. den, ale s pomocí pár žvýkaček, po kterých přejde chuť nejen na kouření ale úplně na všechno, ale především neustálého si připomínám jak to vlastně nechutný zlozvyk, jsem vydržel a po měsíci bez jediného šluku začínám věřit tomu, že se toho snad konečně zbavím. A to jsem nebyl nikterak silný kuřák – max. 5 za den. Ale jak mi jistě všichni potvrdíte – i kdyby to byla jen jedna, tak ta prostě být musela a člověk se na ní těšil jen co oči otevřel. Musím přiznat, že začínám pociťovat úlevu. Odpadají takové ty bežně stresové situace – kde jsou cigára?, kde je zapalovač?, budou mi stačit?, nesmrdim?, viděl mě někdo s cigárem kdo neměl?, mám dost peněz?, kde je koupim? atd. atd. Člověk si myslí, že kouří a pomůže mu to se sklidnit, ale opak je pravdou, je to jeden velký stres, a čím víc se kouří, tím je to horší, a tím víc to štve. U mě přišel okamžik, kdy jsem si řekl “ A dost, už stačilo!“, ale rozhodně jsem nevěřil, že vydržim tak dlouho. Asi je to vážně v hlavě a záleží jen a jen na pevné vůli a hlavně chtít, a v neposlední řadě NEVZDAT TO. Trochu se bojím přichodu jara a zmiňované nostalgie, ale uklidňuju se tím, že zima bude natolik dlouhá, že mi pomůže do jara zcela zapomenout.. Každému kdo chce přestat fandim a držim palce!

 16. Ahoj, mám všechny příznaky, je to velice těžká zkouška,bez té cigarety…Ale doufám že to zvládnu a budu opět reddy.. Všem , kteří chtějí přestat,tak držím palce… Vy to dáte…

 17. Ahoj, 🤦‍♀️ mám všechny příznaky, je to velice těžká zkouška,bez té cigarety…Ale doufám že to zvládnu a budu opět reddy.. Všem , kteří chtějí přestat,tak držím palce…

 18. Nekouřím od 14.9.2021 ,potkalo mě vše co uvádíte,ale musím vydržet.Kouřila jsem minimálně 50let.Držte mi palce i já držím palce Vám všem.

  • Dobrý den,našla jsem si Vás v příspěvku eXnico.
   chci přestat kouřit i já,proto se Vás ptám zvládla jste seknout s cigaretami? Děkuji Hanka

   • Dobrý den, je mi 55 let a kouřila jsem od 12 let. Přestala jsem před 10 dny, nejhorší to asi bylo třetí den. Chuť na cigaretu občas mám a je to asi i z toho důvodu, že můj manžel kouří. Přestala jsem zároveň s dcerou, tak věřím, že to obě dáme . Největší zkouška asi bude v létě na chatě se všemi kuřáky. Všem vám tady fandím a věřím, že to zvládneme.

 19. Dnes je to 82 dnů co jsem si nezapálil.
  Nevím proč, ale poslední týden se mi pusa honí až hrůza. Ale odolávám.
  Příznaky které se tu popisuji byly pravdivé. Nespavost, nervozita, chuť na jídlo….
  Ale všechno se dá zvládnout. Chce to jen si to srovnat v hlavě.
  Držím Vám všem pěsti a přeji hodně zdraví.

 20. Přestal jsem přesně na den po 15ti letech. Abstinencni příznaky šlo překonat celkem v pohodě bez jakýchkoliv náhražek, jen prvních pár dní bylo narocnych. Zkoušel jsem už po několikate ale nikdy jsem nevydržel ani den, nikdy jsem totiž opravdu přestat nechtěl, až nyní jsem se SÁM rozhodl.
  Co se abstinencnich příznaků týče, za dva měsíce, co nekourim se vše relativně srovnalo do normálu i když se celkově cítím o neco hůř než dřív. Jediné, co se výrazně zhorsilo je dýchání a zahleneni. Pevně ale doufám, že to chce jen čas a vše bude OK.

 21. Vydržte, právĕ jsem ukončila 9 týdnů, bylo to peklo Kupte si hodne zvykacek, sice placebo, ale super 😉 zabralo.

 22. Zdravím. U mě 3 tydny bez cigaret. První týden peklo, ale dalo se vydržet. Nyní trpím depresemi a fakt mě to dost láme. Nad vodou mě drží ta délka nekoureni(nikdy jsem tak dlouho nevydržel) a nechce se mi tento úspěch jen tak zahodit. Věřím a vím, že to brzy přejde! Všichni se držte. To dame:).

  • Vydržte, právĕ jsem ukončila 9 týdnů, bylo to peklo Kupte si hodne zvykacek, sice placebo, ale super 😉 zabralo.

 23. Ahoj, taky jedu první týden. Furt mě bolí hlava a jsem podrážděnej. Tak držím palce….mně pomáhá si vždy vzpomenout na ty hnusné věci spojené s kouřením. Ale chuť je velká. Hlavně u piva s kamarády.

 24. Díky za informace ,jsou přehledné a pěkně napsané..Jo prožívám si první týden a mám pocit jako by na mně šla chřipka a jsem unavený .V noci se mi špatně spí .Ale hodně dělá vůle přestat s kouřením.Já jsem už musel jak ze zdravotních důvodů že jsem měl různé problémy jak se zahleněním krku či počínajícím celoročním kašlem..Všem co si odvykají na tento zlozvyk hodně pevné vůle(budete jí potřebovat) ..Napíšu za měsíc jestli jsem to zvládl…

  • Ahoj Jirko. Tak co, zvládl jsi to? Já se držím aktuálně 14 dní bez nikotinu a už vím, že to nejhorší mám za sebou. Všem držím palce.

    • Ahoj všem. Já nekouřím od 1.1.2023. Dnes je to 2,5 měsíce. Kouřil jsem krabičku denně 20let. Ještě stále trpím nespavostí, kdy se celou noc pravidelně probouzím po hodině. Před 14dny jsem prodělal silnou chřipku a dodnes mám veškeré příznaky. Taková lehčí rýma se mě drží po celou dobu i občasný kašel. Kolega, který přestal kouřit před 4 lety mi vypravoval, že měl rýmu a kašel více jak rok. Často měl v tu dobu i virózy. Takový ten častý jev u kuřáka, že máte ucpanou jednu nosní dírku, zmizel rovněž až po roce. Od té doby má klid. Takže musíme vydržet, protože u někoho to může trvat i 1,5 roku, než se tělo detoxikuje. Možná by pomohla nějaká přírodní detoxikace, která by ten proces urychlila, aby člověk netrpěl celý rok. Na cigaretu chuť nemám, jsem jen unavený s té nespavosti a rýmy. Držím všem palce.

    • Zdenek,58 let 20 denně nekouřím 120 den.zatim bez problémů. Zdravotní problémy nikdy žádné nebyly .Ale 40 -50 tisíc ročně už jim nedám!!! Držte se!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *

Vložit komentář