odvykání cigaret abstinenční příznaky

Pro závislé je nikotin zdrojem energie. Studie ukázaly, že nikotin je stejně nebezpečný a návykový jako jiné drogy, třeba kokain a heroin. Ačkoliv jeho vedlejší účinky nejsou tak silné jako u dvou dříve jmenovaných látek, způsobuje vynechání dávky i při odvykání cigaret abstinenční příznaky značné intenzity.

Mozek kuřáka funguje lépe, pokud má k dispozici nikotin. Nikotin totiž uvolňuje v mozku zvýšené množství serotoninu a dopaminu. Dvě chemikálie, které způsobují zlepšení kognitivních funkcí mozku jako je třeba jasné myšlení a lepší paměť.

Když si kuřák odepře cigaretu, začne jeho tělo upravovat hodnoty chemických látek na normální hladinu. Obvyklou reakci je, že si dotyčný začne uvědomovat různé abstinenční příznaky. Nikotinové abstinenční příznaky, někdy označované jako abstinenční nikotinový syndrom, nastupují poměrně brzy po dokouření poslední cigarety. Při odvykání cigaret abstinenční příznaky způsobují většině kuřáků učiněná muka, a mohou trvat až 10 týdnů.

Popis a analýza abstinenčních příznaků, včetně jejich časové osy, vám mají pomoci porozumět povaze závislosti na nikotinu, a připravit vás na skutečnosti, kterým budete s velkou pravděpodobností čelit, jestliže se rozhodnete přestat kouřit bez cizí pomoci.

Jakmile dokouříte poslední cigaretu, začne se vaše tělo vracet do normálního stavu. A poměrně rychle se objeví potřeba další cigarety. Zde je časová osa, která popisuje, co byste při tom mohli zažívat: [1]

Akutní fáze: Týden 1

Řada příznaků, které se projeví v prvním týdnu, může pokračovat po celou dobu procesu odvykání cigaret. Některé dokonce mohou zůstat natrvalo. To je bohužel dáno povahou závislosti. První týden je ale pro kuřáky nejtěžší, protože se tělo normalizuje po dlouhodobé expozici nikotinu.

Při odvykání cigaret abstinenční příznaky mohou začít již po 30 minutách od dokouření cigarety (nebo odložení e-cigarety). V závislosti na tom, jak dlouho člověk kouří a na tom, jak silně kouří, působí nikotinové účinky na mozek v rozmezí od 30 minut do 2 hodin. Nikotin má v lidském těle velmi krátkou životnost, a proto musí být dodáván v poměrně pravidelných intervalech, aby se zachovala „hladina“, na kterou je mozek zvyklý.

Nejčasnějším příznakem vysazení nikotinu je obvykle nezvladatelná a narůstající touha po cigaretě, následovaná úzkostí, zlostí, podrážděním a snížením mentální funkce, což způsobuje problémy s pozorností a potíže při dokončení některých činností. Tyto příznaky mohou začít již po pár desítkách minut od dokouření poslední cigarety, a s přibývajícím časem se zvyšuje jejich intenzita. Většina těchto příznaků vrcholí zhruba do 3-5 dnů od poslední cigarety, a pak začnou ustupovat. Je to proto, že kolem 3. dne se tělo zbavilo nikotinu z poslední cigarety.

Fyzické příznaky během prvního týdne obvykle zahrnují bolesti hlavy, zvýšenou chuť k jídlu, závratě, zácpu, bolesti žaludku, únavu a nespavost. U řady kuřáků se začíná rozvíjet tíseň na hrudi, kašel nebo zaznamenají zvýšenou tvorbu hlenu. Důvodem je, že se dýchací systém začal léčit a je v procesu odstraňování dráždivých látek. Ty předtím, díky permanentní přítomnosti nikotinu v krvi, odstraňovat nemohl.

Při odvykání cigaret abstinenční příznaky odradí kolem 95% kuřáků

Abstinenční příznaky se objeví téměř u všech lidí, kteří se rozhodnou přestat kouřit. Mají různou intenzitu a ovlivňuje je zejména genetika, množství vykouřených cigaret a celková doba kouření. Jsou to právě abstinenční příznaky, díky kterým se bez pomoci odborníků podaří přestat kouřit jen kolem 5% kuřáků. Při odvykání cigaret abstinenční příznaky pramení především z narušení vnitřního prostředí organizmu, které je již na dané látce závislé a nedokáže bez ní normálně fungovat.

Podrážděnost

Typická reakce při vysazení nikotinu. I malé věci, které by za jiných okolností zpravidla nezpůsobily žádný stres, vás dokáží neskutečně vytočit. Naštěstí tato fáze trvá jen krátkou dobu, ale bylo by vhodné na to své okolí připravit, případně ho požádat o shovívavost.

Příznaky podobné chřipce

Když poklesne hladina nikotinu, nastoupí pocit útlumu. Může to vypadat, jako by vám docházely baterky, pokoušela se o vás chřipka, dokonce se může objevit kašel, tlak v dutinách, únava, bolesti v krku, sucho v ústech, tíseň na hrudi nebo pocení.

Bolesti hlavy

Mnoho lidí zažívá bolesti hlavy, když přestanou kouřit. Vědci si nejsou jisti, proč jsou bolesti hlavy tak časté při vysazení nikotinu, ale pravděpodobně to bude souviset se skutečností, že kouření zužuje krevní cévy. Změny v cévním systému jsou často spojeny s bolestí hlavy.

Nespavost nebo neobvyklé sny

Nikotin je silná psychoaktivní droga, takže není divu, že může ovlivňovat spánek. Vzhledem k tomu, že nikotin je stimulant a pomáhá překonávat únavu ospalost, mohlo by se zdát, že nedostatek nikotinu způsobí opak. Mezi abstinenční příznaky při odvykání cigaret ale patří i potíže s usínáním a podivné nebo živé sny. Naštěstí tyto příznaky poměrně rychle odejdou.

Deprese a úzkost

Mnoho lidí s mírným duševním onemocněním kouří a není to jen náhoda. Existují důkazy, že kouření je určitá forma sebe-léčení a může pomáhat vyrovnat se s příznaky deprese a úzkosti. Zřeknutí se nikotinu může tím pádem vést ke zhoršení depresi a úzkosti. Obecně ale platí, že jakékoliv pozitivní účinky nikotinu na duševní zdraví trvají jen krátce. Pokud jste měli tyto problémy bez kouření, nebudou po prvních pár dnech bez nikotinu příznaky tak intenzivní.

Nevolnost a další gastrointestinální problémy

Nikotin má zásadní vliv na vaši chuť k jídlu a trávení. Přerušení přísunu nikotinu pak zcela logicky tyto funkce ovlivňuje. Přestože kouření povzbuzuje činnost vašeho střeva, vysazení nikotinu má nepředvídatelné účinky. Většinou způsobí zácpu, ale může nastat i průjem.

Problémy se soustředěním

Možná žijete v přesvědčení, že kouření zlepšuje vaši koncentraci. Pravděpodobně to je, i když tyto účinky nikotinu jsou jen mírné. V průběhu odvykání od cigaret ale skutečně může nastat přechodné období, kdy je těžší se soustředit. Příčiny tohoto jevu jsou jak fyzické, tak psychické.

Intenzivní touha po nikotinu

Část toho, co dělá kouření tak návykovým, jsou zvyky s podmíněnými reakcemi na kouř za určitých okolností. Jde v podstatě o rituály, které jsou posíleny účinkem nikotinu. Protože jsou ale účinky nikotinu krátkodobé, vede to k tomu, že poměrně brzy po dokouření cigarety zatoužíte po další. Jde o typický příklad toho, jak při odvykání cigaret abstinenční příznaky maří vaše rozhodnutí přestat kouřit.

Dlouhá trasa: týden 2-4

V prvním týdnu odvykání cigaret abstinenční příznaky obvykle gradují a v následujících týdnech začnou postupně slábnout.

  • Nespavost: Obvykle zmizí do konce prvního týdne.
  • Únava: Pocit nedostatku energie může trvat po dobu 2-4 týdnů.
  • Duševní únava / pocit zamlženého vědomí: Mentální útlum by měl začít mizet asi za dva týdny.
  • Hlad: Chuť k jídlu by se měla vrátit k normálu během 2-4 týdnů.
  • Žaludeční potíže: Pálení žáhy, nevolnost a bolesti žaludku se snižují po dobu prvních dvou týdnů, zácpa může trvat až 4 týdny.
  • Kašel / produkce hlenu: Mohou trvat i po uplynutí čtyř týdnů, i když většinou se během 2-3 týdnů začnou mírnit.

Během celého procesu odvykání od cigaret, prvním dne počínaje, bude největší výzvou překonat chuť na nikotin a stres, který je s ní spojen. Tato nutkavá potřeba kouřit může způsobovat extrémní úzkost a podrážděnost. Charakteristickým znakem při odvykání cigaret je špatná nálada a frustrace. Během prvního týdne může být touha po cigaretě nepřetržitá. Během dalších týdnů ale začne chuť slábnout. Její intenzita je nižší, a netrvá tak dlouho jako dříve.

Čas, který byl dříve tráven kouřením, musí být vyplněn jinými aktivitami. Najít způsob, jak odvrátit pozornost od cigarety nebo najít nové způsoby trávení času může být docela obtížné.

Vzhledem k tomu, že chutě na cigaretu začínají slábnout, slábnou i související poruchy nálady. Bez stálého potlačování touhy znovu začít kouřit klesá i hladina stresu. Snadná vzrušivost a nervozita se začnou po prvním týdnu uklidňovat a v následujícím měsíci se postupně vytratí, i když některé příležitostné výbuchy agrese se ještě mohou objevit. Jde o ilustrativní příklad toho, jak při odvykání cigaret abstinenční příznaky ovlivňují psychiku a zasahují do života.

Neklid a nuda

Často jsou posledními vedlejšími účinky odvykání od cigaret. Kouření vyplňuje čas a stalo se rituálem, který je velmi těžké zlomit. Bez cigaret se najednou v průběhu dne objevil čas, který není vyplněn, a je obtížné najít způsoby, jak odvrátit pozornost od nápadu si zakouřit, nebo najít nové způsoby, jak trávit čas. Tento pocit nepokoje se ale postupně vytrácí. Stále je to ale něco, s čím se mnozí exkuřáci potýkají dokonce i po čtyřech týdnech.

Nespavost

Nespavost by již měla mít svůj vrchol za sebou. Sporadicky se může objevovat i v průběhu prvních tří týdnů. Únava a ztráta koncentrace nebo duševních schopností mohou být nadále obtěžující ve 2. až 4. týdnu. Vzhledem k tomu, že nikotin je stimulant, tělo se naučilo fungovat se zvýšeným množstvím chemikálií, jako je acetylcholin a vazopresin v mozku. Tyto látky zlepšují paměť a kognitivní funkce.

Hlad nebo chuť k jídlu

Hlad nebo zvýšení chuti k jídlu se zpravidla objeví již během prvních 24 hodin od vysazení nikotinu. Zvýšené hodnoty serotoninu a dopaminu potlačují chuť k jídlu. Když se sníží hladina nikotinu, jsou nižší i jejich hodnoty a chuť k jídlu se zvyšuje. Zahájení abstinence je často provázeno chutí na sacharidy a sladkosti. Řada kuřáků také jídlem prostě nahrazuje samotný akt kouření. První dva týdny tohoto vedlejšího účinku jsou nejhorší, ale s plynoucím časem se situace začíná normalizovat. S tím souvisí i obvyklý přírůstek hmotnosti, který je rovněž považován za vedlejší efekt. Zvýšení tělesné hmotnosti může začít již v prvním týdnu odvykání od cigaret a pomalu se zvyšuje během 2. až 4. týdne. Celkový nárůst hmotnosti se zpravidla pohybuje kolem 5 kg.

Neexistuje žádná fixní časová osa pro abstinenční symptomy, protože každá zkušenost s odvykáním kouření je jedinečná. Nicméně, jako obecné pravidlo platí, že většina z fyzických příznaků, jako je závratě nebo bolesti hlavy, rychle zmizí a nejsou příliš závažné. Emocionální, duševní a behaviorální příznaky mají tendenci přetrvávat déle a vytvářet mnohem více problémů, ale i ty mohou být zvládnuty a překonány.

Životní ukotvení: Týden 5 – konec života

Jakmile překonáte první měsíc, stává se cesta vpřed mnohem přímější. Jestliže jste se dostali až do tohoto bodu, zasloužíte si řádné poplácání po zádech! Překonali jste návaly intenzivní chuti na cigaretu, emoční horskou dráhu i fyzické příznaky vysazení nikotinu. Jeden měsíc bez cigarety je obrovským úspěchem a měli byste se odměnit.

Teď, když se tělesné a duševní příznaky abstinence zklidnily, můžete relaxovat… ale ne příliš! Budete muset zůstat ostražití po zbytek svého života, protože relaps se může stát i po letech bez cigarety. Jedním z nejlepších způsobů, jak to udělat, je připomenout si pekelnou bouři, kterou jste prožívali během prvního měsíce. A položit si jednoduchou otázku: „Skutečně mi těch pár minut s cigaretou stojí za to? Opravdu chci zahodit všechnu tu práci a utrpení?“

Budete se muset vypořádat s „nostalgií kouření“ po zbytek svého života. Budete si pamatovat dobré časy, které jste zažívali během kouření, chuť cigarety po jídle nebo ráno po probuzení.

Duševní chutě

Mentální potřeba se bude čas od času objevovat, obzvláště v prvním roce, ale nebude tak intenzivní, jako první měsíc. Dávejte si pozor hlavně na situace, kdy budete ve společnosti lidí, se kterými jste kouřili. Neustále si připomínejte, že nic nestojí za to, abyste znovu museli procházet očistcem prvního týdne odvykání.

Kuřácká nostalgie

Je to pocit, se kterým se budete muset vypořádat po zbytek svého života. Budete si pamatovat dobré časy, které jste zažili s cigaretou v ruce. Nebuďte sentimentální! Na každou cigaretu, se kterou jste se cítili skvěle, byly stovky jiných, které jste nechtěli vykouřit, ale museli jste, protože si je vaše závislost vyžádala.

Po zbytek vašeho života vás pokušení a myšlenky na kouření mohou kdykoliv stáhnout zpět k závislosti. Tyto myšlenky a pokušení vás mohou dostat pouze v případě, že ztratíte svou původní motivaci. Vzpomeňte si na to, jak tvrdé to bylo v prvních týdnech odvykání kouření, a jakou radost jste měli ze svého vítězství nad cigaretou.

Pokud se ještě nacházíte v prvním měsíci abstinence, nebo si s myšlenkou přestat kouřit teprve pohráváte, přijměte tyto informace jako připomínku toho, že negativní důsledky odvykání kouření brzy vyblednou do zdravějšího, šťastnějšího a svobodnějšího životního stylu. Právě teď se možná potýkáte s intenzivní chutí na cigaretu, emočními turbulencemi nebo úzkostmi, ale ty budou během několika příštích týdnů transformovány do malých pokušení, které budete schopni snadno odmítnout, a budete pokračovat v životě bez cigaret.

Když už bude nejhůř, zkuste si vzpomenout, jak v prvním týdnu odvykání cigaret abstinenční příznaky ničily váš život. Můžete si samozřejmě kdykoliv zapálit, to je vaše svaté právo, a nikdo vám ho nemůže upřít. Ale skutečně vám těch 5 minut s cigaretou stojí za to, abyste později znovu podstupovali martýrium odvykání?

Dobrá zpráva je, že abstinenčním příznakům se můžete úplně vyhnout, pokud se objednáte na některou z našich metod odvykání kouření.

Reference

 1. Nicotine Withdrawal Symptoms and Timeline – Everything you Need to Know [online]. Philadelphia: www.vapingdaily.com, 2017. [cit. 2017-12-26]. Dostupné online.
Zaujalo vás to? Podělte se s přáteli...

9 komentářů

 1. Nekouřím od 14.9.2021 ,potkalo mě vše co uvádíte,ale musím vydržet.Kouřila jsem minimálně 50let.Držte mi palce i já držím palce Vám všem.

 2. Dnes je to 82 dnů co jsem si nezapálil.
  Nevím proč, ale poslední týden se mi pusa honí až hrůza. Ale odolávám.
  Příznaky které se tu popisuji byly pravdivé. Nespavost, nervozita, chuť na jídlo….
  Ale všechno se dá zvládnout. Chce to jen si to srovnat v hlavě.
  Držím Vám všem pěsti a přeji hodně zdraví.

 3. Přestal jsem přesně na den po 15ti letech. Abstinencni příznaky šlo překonat celkem v pohodě bez jakýchkoliv náhražek, jen prvních pár dní bylo narocnych. Zkoušel jsem už po několikate ale nikdy jsem nevydržel ani den, nikdy jsem totiž opravdu přestat nechtěl, až nyní jsem se SÁM rozhodl.
  Co se abstinencnich příznaků týče, za dva měsíce, co nekourim se vše relativně srovnalo do normálu i když se celkově cítím o neco hůř než dřív. Jediné, co se výrazně zhorsilo je dýchání a zahleneni. Pevně ale doufám, že to chce jen čas a vše bude OK.

 4. Zdravím. U mě 3 tydny bez cigaret. První týden peklo, ale dalo se vydržet. Nyní trpím depresemi a fakt mě to dost láme. Nad vodou mě drží ta délka nekoureni(nikdy jsem tak dlouho nevydržel) a nechce se mi tento úspěch jen tak zahodit. Věřím a vím, že to brzy přejde! Všichni se držte. To dame:).

 5. Ahoj, taky jedu první týden. Furt mě bolí hlava a jsem podrážděnej. Tak držím palce….mně pomáhá si vždy vzpomenout na ty hnusné věci spojené s kouřením. Ale chuť je velká. Hlavně u piva s kamarády.

 6. Díky za informace ,jsou přehledné a pěkně napsané..Jo prožívám si první týden a mám pocit jako by na mně šla chřipka a jsem unavený .V noci se mi špatně spí .Ale hodně dělá vůle přestat s kouřením.Já jsem už musel jak ze zdravotních důvodů že jsem měl různé problémy jak se zahleněním krku či počínajícím celoročním kašlem..Všem co si odvykají na tento zlozvyk hodně pevné vůle(budete jí potřebovat) ..Napíšu za měsíc jestli jsem to zvládl…

  • Ahoj Jirko. Tak co, zvládl jsi to? Já se držím aktuálně 14 dní bez nikotinu a už vím, že to nejhorší mám za sebou. Všem držím palce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *

Vložit komentář