kouření v číslech

Kouření v číslech

Čísla jsou srozumitelná a hovoří jasnou řečí. Ukázat kouření v číslech je způsob, jak veřejnost informovat, že se týká nás všech. Kouření je větší problém, než většina lidí tuší. A média, včetně těch veřejnoprávních, v osvětě tragicky selhávají. Jen v České republice zemřou v důsledku kouření každou hodinu 3 osoby.