Marek Čierny

Ing. Marek Čierny

marketing

Praha

Profil

Vystudoval strojní fakultu VŠST (dnes Technická Univerzita) v Liberci. S biorezonancí se poprvé setkal v roce 2008 jako dlouholetý kuřák. Rozhodl se vyzkoušet ji navzdory svému technickému vzdělání a přísně materialistickém pohledu na svět, protože se v jeho okolí objevilo několik osob, kterým při odvykání kouření pomohla. K tomu, aby po 25 letech přestal kouřit 30 až 40 cigaret denně, stačila jediná návštěva. Celou profesní kariéru se pohyboval v prostředí informačních technologií a čerstvá osobní zkušenost ho přiměla zajímat se o problematiku hlouběji. Začal se seznamovat s teoriemi informačních polí a základy kvantové fyziky, což ve svém důsledku vedlo k zásadnímu obratu v jeho vnímání okolního světa.

Obhajujte svá omezení a můžete si být jisti, že se jich nezbavíte.

– Richard Bach

Několik měsíců po své první zkušenosti s biorezonancí se rozhodl opustit lukrativní post Product Managera ve významné softwarové společnosti a začal se jí věnovat profesionálně.

Po několika letech samostatné praxe, kterou provozoval v budově polikliniky na Pankráci v Praze 4, navázal úzkou spolupráci s dalšími, pečlivě vytipovanými, terapeuty. Od roku 2016 se věnuje rozšiřování sítě pracovišť, která poskytují antinikotinové terapie ve stejné kvalitě a rozsahu, jaké se za předchozí roky osvědčily na pankráckém pracovišti.

Praxe

  • 1991 – 1992: Freelancer programátor a Project Manager.
  • 1993 – 2005: Channel Sales Manager, Autodesk.
  • 2006 – 2008: Product Manager, AVG Technologies.
  • 2009 – 2015: Samostatná biorezonanční praxe, procesní analýzy.
  • 2016 – nyní: Marketing a rozvoj prodeje.

Znalosti a dovednosti

Project Management
Sales Development
Procesní analýzy
Marketing
Biorezonance

Osobní kontakt