vznik závislosti na nikotinu

Kouření cigaret je ‘pravděpodobně největší forma závislosti jedince na droze, jaká je člověku známa’. Tento názor vyslovil anglický profesor Martin Jarvis, zabývající se léčbou osob závislých na nikotinu, heroinu, barbiturátech, THC, LSD, alkoholu a dalších návykových látkách. Vznik závislosti na nikotinu lze pozorovat u 80% konzumentů cigaret.

Pouze 2 % kuřáků dovedou kouření omezovat a méně než 15 % je schopno zanechat kouření před svým 60. rokem života.

Světová zdravotnická organizace definuje závislost jako “Vysoce kontrolované a nutkavé užívání látky, která má psychoaktivní (tj. duševní pochody ovlivňující) účinky a která ovlivňuje chování. Vysoce kontrolované a nutkavé chování znamená nezvládnutelnou touhu po droze. Ta přetrvává i přes rozhodnutí a opakované pokusy zanechat užívání drogy.”

Trvalo 5 století, než byly prokázány zdravotní důsledky kouření tabáku, především ve formě cigaret. A teprve nedávno bylo prokázáno, že onou látkou, která podmiňuje závislost na tabáku, je nikotin. Tabák se kouří proto, aby si kuřák aplikoval nikotin, podobně jako se kouří opium, aby si opiový kuřák aplikoval touto cestou morfin. Nikotin hraje v životě kuřáka stejnou roli, jako morfin, kokain či alkohol v životě těch, kteří jsou na zmíněných drogách závislí. Bez nikotinu by nebylo ono nutkavého chování a užívání tabáku. Tak jako je malý zájem o kávu bez kofeinu, cukrovinky bez cukru, o potravu s nízkým obsahem soli, tak i cigareta bez nikotinu neposkytuje kuřákovi tu odměnu, kterou od ní očekává. Stejně jako heroin a kokain vyvolává i nikotin vypouštění dopaminů do mozku, což vede k pozitivním pocitům kuřáka. Pokusy většiny kuřáků zanechat kouření jsou zpravidla neúspěšné, protože závislý kuřák potřebuje a vyžaduje svoji denní dávku nikotinu.

Vývoj vzniku závislosti na nikotinu

S kouřením se obvykle začíná kolem puberty. Faktory, které ovlivňují začátek kouření, jsou snaha nelišit se od ostatních vrstevníků, pocit dospělosti, projev odporu vůči starším, snaha být zvláštní, a především snadná dosažitelnost cigarety, lákavá reklama, příklady starších sourozenců, přátel, rodičů. První vykouřená cigareta je obvykle nepříjemná a přináší s sebou jisté obtíže. Brzy se však vytváří stav, kdy přijatelné množství cigaretového kouře začíná být příjemné, dobře se snáší a vedlejší příznaky se již neobjevují. Jakmile v této době dochází při kouření k psychickému uspokojení, je již malá naděje, že by dotyčný sám kouření zanechal. Kouření je v tomto období většinou nepravidelné, přerušované a kouří se jen v určitých společenských situacích.

Časem spotřeba kuřiva stoupá a kouření přestává být ovlivňováno pouze společenskými situacemi, i když tento vliv přetrvává i nadále. Kouření se stává pravidelnějším, zvyšuje se hloubka inhalace tabákového kouře do té doby, než je dosaženo požadovaného farmakologického uspokojení. Kuřák jednoho balíčku cigaret denně inhaluje asi 200 dávek cigaretového kouře, a tudíž nikotinu. Ročně to představuje 75 tisíc dávek drogy. Síla návyku stoupá s opakováním, a to opět posiluje další užívání drogy. Důležitou roli zde hraje čas: aplikujeme-li nikotin přímo do žíly, dosáhne droga svého cíle, tj. mozku, asi za 15 sekund. Při inhalaci tabákového kouře však trvá pouhých 7 sekund, než dosáhne nikotin místo svého určení a začne ihned farmakologicky působit. K uspokojení a odměně tedy dochází o 6 sekund dříve. Většina kuřáků se tak dostává do další fáze své závislosti, kterou charakterizuje snaha a nutnost vyhnout se negativním příznakům, vznikajícím, jakmile zanechá kouření, jakmile přeruší přísun nikotinu do svého organismu.

Srovnání závislosti na nikotinu a na alkoholu

  • Na alkoholu jsou závislá 4% konzumentů. Na nikotinu je závislých 80% konzumentů.
  • Na nemoci způsobené alkoholem ročně umírá v ČR asi 3.500 lidí, na kouření asi 18.000, tedy 5 krát více.
  • Většina konzumentů alkoholu má první zkušenost s alkoholem před dovršením dospělosti. Rovněž většina kuřáků vyzkouší svou první cigaretu v době, kdy si ji ještě nesmí sami koupit.[1]

Reference

  1. O kouření [online]. Česká koalice proti tabáku. [cit. 2009-06-16]. Dostupné online.
Zaujalo vás to? Podělte se s přáteli...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *

Vložit komentář